Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: przeprowadzenia 10 200 badań profilaktycznych w ramach badań przesiewowych stanowiących jedno z działań projektu: ,,poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Oferta na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez lekarza w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych w ramach projektu- Pobierz Ogłoszenie o konkursie ofert- Pobierz Oświadczenie oferenta- Pobierz Szczegółowe warunki konkursu ofert- Pobierz Umowa...

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Ogłoszenie o konkursie ofert – Pobierz Oświadczenie oferenta – Pobierz Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Pobierz Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach...
Szpital z nagrodami

Szpital z nagrodami

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach został doceniony  i nagrodzony Perłami Medycyny 2018r. Organizatorem „Polskie Perły 2018” była Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach,...