Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaCentralny Blok Operacyjny

Centralny Blok Operacyjny

Kierownik

Katarzyna Gadamer mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa operacyjnego; specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej opieki

   

Telefony:

 

Kierownik

87 56 29 256

Lekarze

87 56 29 383   87 56 29 361

Piel. Oddziałowa

87 56 29 374

Pielęgniarki Operacyjne

87 56 29 372

Pielęgniarki Anestezjologiczne 87 56 29 370
 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Dzięki doskonale wyposażonemu blokowi operacyjnemu, kompleksowej opiece pooperacyjnej i wysoko wykwalifikowanej kadrze w Szpitalu Wojewódzkim wykonuje się specjalistyczne operacje, niedostępne w innych szpitalach tutejszego regionu.
Blok Operacyjny, jest oddzielną, jednostką organizacyjną. Wstęp na blok mają osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego rezimu sanitarnego. Personel bloku operacyjnego zabezpiecza 24 – godzinną ciągłość pracy tej jednostki. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się zaś według ustalonego harmonogramu. Podczas operacji w razie konieczności wykonywane są sródoperacyjne badania histopatologiczne, co wpływa na dalsze postępowanie chirurgiczne, poprawia bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy lekarzy. Rocznie wykonywanych jest kilka tysięcy operacji.
W ramach Bloku Operacyjnego funkcjonuje 5 sal operacyjnych, wyposażonych w sprzęt do monitorowania wszystkich funkcji życiowych operowanych pacjentów. Do wszystkich sal operacyjnych doprowadzone są w sposób centralny gazy medyczne: tlen, powietrze i centralna próżnia ( ssanie).
Wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonywanie pełnego wachlarza zabiegów chirurgicznych,chirurgiczno–onkologicznych,ortopedycznych,neurochirurgicznych, ginekologicznych, urologicznych, laryngologicznych.

Blok dysponuje możliwością diagnostyki i leczenia laparoskopowego. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt m.in.

● zestawy do artroskopii
● aparaty do laparoskopii
● noże ultradźwiękowe
● diatermie nowej generacji z koagulacją argonową
● śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem C


Wszystkie sale bloku operacyjnego wyposażone są w najnowszej generacji aparaty do znieczuleń, zapewniające śródoperacyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych, stopnia zwiotczenia oraz sedacji pacjenta. Do aparatów do znieczulenia są dołączone pompy infuzyjne.
Po operacji pacjenci trafiają na oddział pooperacyjny, a w przypadku zagrożenia życia i konieczności dalszego intensywnego monitorowania parametrów życiowych na oddział intensywnej terapii.
Sale operacyjne są również miejscem kształcenia studentów w zakresie pierwszej pomocy, medycznej pomocy doraźnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii.

Do góry