Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaInformacjeProjekty UnijneDoskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa-Polska 2007-2013

 

Tytuł projektu

 

Doskonalenie pogotowia ratunkowego przy wykorzystaniu współpracy instytucji ochrony zdrowia regionu przygranicznego

 

Numer projektu

 

LT-PL/088/1VL-1301

 

Zakres projektu

 

W trakcie realizacji projektu zostaną wyremontowane Oddziały Intensywnej Terapii w Suwałkach i Mariampolu, pomieszczenia na potrzeby chirurgii jednego dnia i system klimatyzacji w Suwałkach. Będzie także wyremontowany Oddział Intensywnej Terapii w Wyłkowyszkach. Planuje się zakup nowoczesnej aparatury medycznej (w sumie 244 szt.) dla szpitali w Suwałkach, Mariampolu, Wyłkowyszkach, Białymstoku i Augustowie oraz zakup karetek pogotowia ratunkowego z dodatkowym wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach, dla Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach i Szpitala w Łoździejach. Jednym z celów projektu jest rozwój współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi i specjalistami w celu doskonalenia umiejętności pracowników. Projekt przewiduje zorganizowanie 4 szkoleń, 8 seminariów, 2 konferencji, 20 pogadanek dla uczniów. Ponadto planowane jest wydanie słowniczka polsko-litewskiego terminów medycznych.

 

Beneficjenci projektu

 

                              Po stronie Polskiej:
- SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach
- SP Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku im. J Śniadeckiego
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach
- SP ZOZ Szpital w Augustowie
                             Po stronie litewskiej:
- Szpital w Mariampolu - partner wiodący
- Szpital w Łoździejach
- Szpital w Wyłkowyszkach
- Centrum Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wyłkowyszkach

 

Termin realizacji
projektu

 

1 sierpnia 2010 roku - 30 września 2012 roku

Całkowita
wartość projektu

 

4 561 586,00 EURO
/w tym SPSW w Suwałkach - 1 522 627,00 EURO/

 

Źródła finansowania

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3 877 348,10 EURO (85% kosztów kwalifikowanych)
Udział własny partnerów projektu
684 237,90 EURO (15% kosztów kwalifikowanych)

Z życia projektu

Podręcznik komunikacji

 

www.lietuva-polska.eu

Do góry