Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaInformacjeProjekty UnijneRozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach

Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach

Tytuł projektu

Rozwój współpracy instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach

Nr projektu

PBU/0663/11

Całkowity planowany koszt kwalifikowany projektu

3 912 600,56 Eur

Przyznane dofinansowanie

3 521 340,50 Eur (90% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina  2007-2013

 

              

 

Lider projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Partner projektu

Grodzieński Obwodowy Szpital Kliniczny

Okres realizacji projektu

Listopad  2013 –kwiecień 2015

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest poprawa instytucjonalnej współpracy na poziomie regionalnym miedzy zakładami opieki zdrowotnej w Polsce i na Białorusi  na rzecz ponadnarodowego podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach.

Główne działania w ramach projektu to:

- Remont i modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz zakup niezbędnego sprzętu i aparatury na potrzeby oddziałuw Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

- Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenie Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego w Grodnie na Białorusi

- Rozwój współpracy transgranicznej w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, w tym zorganizowanie 2 konferencji oraz 4 seminariów nt. uzyskanych badań oraz wymiany wiedzy z zakresu onkologii oraz ratowania pacjentów będących w stanach zagrożenia życia

- Wydanie publikacji, traktującej o rezultatach wymiany doświadczeń dokonanej w ramach projektu

 

Aktualności:

W  okresie od sierpnia do października 2015 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach został doposażony w nowoczesny sprzęt na potrzeby diagnostyki i leczenia w obszarze onkologii.

 

 


 

W dniach 17-18 września 2015 r.  w Grodnie odbyło się kolejne czwarte już seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele partnerskich Szpitali. Tematem przewodnim seminarium była organizacja pomocy w nagłych wypadkach. Podczas spotkania kadra obu Szpitali miała możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy, omówienia i analizy wybranych przypadków medycznych, prezentacji nowoczesnych metod medycznych w tej dziedzinie.


13 kwietnia 2015 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach uroczyście otwarto zmodernizowany Gabinet Chemioterapii Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii


Zakończyliśmy modernizację i przebudowę Oddziału Onkologii Klinicznej i Hematologii oraz Gabinetu Chemioterapii znajdującego się na VI piętrze Szpitala


W dniach 11-12 grudnia 2014 w Grodnie odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli personelu medycznego partnerskich instytucji - Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerskimi Szpitalami w zakresie diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych.


W dniach 20-21 listopada 2014 w Suwałkach odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli personelu medycznego partnerskich instytucji - Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego. Celem seminarium była wymiana doświadczeń pomiędzy partnerskimi Szpitalami w zakresie diagnozowania i leczenia chorób onkologicznych.


 

 

15 września 2014 roku zakończył się I etap modernizacji i przebudowy 6 piętra Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach na potrzeby Oddziału Onkologii Klinicznej z Hematologią oraz Gabinetu Chemioterapii

 


Zakończono ucyfrowienie sprzętu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach


W dniach 10-11 kwietnia 2014 w Suwałkach odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli personelu medycznego partnerskich instytucji -  Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach oraz Grodzieńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego. Celem seminarium była wymiana doświadczeń suwalskiego szpitala w zakresie organizacji i funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego oraz nowoczesnych technik udzielania pomocy w nagłych wypadkach.


 

W dniach 30-31 stycznia 2014 roku w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca projekt.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerskich  Szpitali (Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Grodzieński Obwodowy Szpital Kliniczny w Grodnie)  oraz władz i instytucji systemu ochrony zdrowia w Polsce i na Białorusi. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem diagnostyki i leczenia nowotworów w Szpitalach w Suwałkach i w Grodnie,  systemem pomocy w nagłych wypadkach czy systemem finansowania profilaktyki i leczenia nowotworów w Polsce i na Białorusi.

 W dniach 17-18 grudnia 2015 w Grodnie odbyła się konferencja końcowa projektu. Przedstawiciele instytucji partnerskich projektu mieli możliwość podsumowania działań i efektów projektu.

 

Do góry