Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaInformacjeProjekty UnijneZdrowa Matka i Dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej

Zdrowa Matka i Dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej

Tytuł projektu „Zdrowa matka i dziecko – pilotażowy transgraniczny program opieki zdrowotnej”
Nr projektu LT-PL-1R-047
Całkowity koszt projektu 1 000 000,00 euro
W tym dofinansowanie z EFRR 849 999,99 euro
Budżet Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 536 002,30 euro
W tym: przyznane dofinansowanie z UE 455 601,65 euro (85% kosztów kwalifikowanych)
Przyznane dofinansowanie z budżetu województwa na 2017r. 69 599,66 euro (15 % kosztów kwalifikowanych)
Źródło dofinansowania

PROGRAM Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020

2017 01 Interreg

Partnerzy projektu

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – Lider

Logo Szpital

Instytucja Publiczna Szpital w Mariampolu – Partner

2017 02a Marijampoles

Okres realizacji projektu 24 m-ce
Krótki opis projektu Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy dotyczące nierównego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych na rzecz matki i dziecka w regionie pogranicza polsko-litewskiego. Obejmuje swoim zakresem wdrożenie pilotażowego transgranicznego programu opieki zdrowotnej „ Zdrowa matka i dziecko”. Program skierowany jest do populacji o niezaspokojonej potrzebie opieki zdrowotnej, w tym osób dotkniętych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Cel projektu

Rozwój współpracy instytucji ochrony zdrowia z pogranicza polsko-litewskiego na rzecz wyrównania szans w dostępie do ulepszonych usług zdrowotnych na rzecz matki i dziecka.

Zakres/rezultaty projektu
  • cykl szkoleń dla personelu medycznego zatrudnionego w partnerskich szpitalach.
  • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej,
  • remont Oddziału Patologii Ciąży i Położnictwa w Szpitalu w Suwałkach
  • remont Pediatrycznej Izby Przyjęć w Szpitalu w Mariampolu
  • Akademia Liderów Zdrowia ( zrzeszająca pracowników organizacji społecznych, instytucji non profit itp. celem wypracowania metod samodzielnego podejmowania inicjatyw prozdrowotnych )
  • badania profilaktyczne kobiet i dzieci:

     - oznaczenie grupy krwi kobiet w ciąży,

     - oznaczenie witaminy D3 i wapnia we krwi dzieci.

Biuro projektu kontakt

(87) 562 94 37

(87) 562 95 32

Aktualności

 W dniach 13-15 października 2017 odbyła się Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia.

 

Zaproszenie  do udziału w Transgranicznej Akademii Liderów Zdrowia

Miło nam poinformować, iż w ramach projektu realizujemy działanie pt. Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia, którego celem jest stworzenie grupy liderów (przedstawicieli instytucji pozarządowych, samorządowych, socjalnych, wolontariuszy, studentów, itd.), działających na rzecz promocji zdrowia w regionie przygranicza polsko-litewskiego. Chcemy pokazać jak skutecznie identyfikować lokalne problemy w tym zakresie oraz podejmować własne inicjatywy  na rzecz ich zniwelowania.

Transgraniczna Akademia Liderów Zdrowia to 3-dniowe warsztaty szkoleniowe, które odbędą się w dniach 13-15 października 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Akademii w biurze projektu (pok. nr 6 administracji Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, Suwałki, tel. 87 5629 532.


 

Od kwietnia 2017r Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach zaprasza kobiety w ciąży na bezpłatne badania oznaczenia grupy krwi. Osoby zainteresowane wykonaniem badania prosimy o zgłaszanie się do biura projektu: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

pokój nr 6 (administracja)

ul. Szpitalna 60

16-400 Suwałki

tel. 87 562 95 32


Partnerzy projektu spotkali się w Suwałkach w dniu 24 lipca br.

2017 Zdrowie MiD II 01  2017 Zdrowie MiD II 02

 


 

W dniu 10 luty 2017r. odbyło się spotkanie grupy roboczej projektu. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe działania oraz ustalono plan działań na kolejne miesiące realizacji projektu.


 

W dniu 9 lutego 2017r. przy okazji konferencji otwierającej projekt odbyło się spotkanie z mediami, celem przekazania informacji o projekcie. Konferencja prasowa zaowocowała szeroką promocją projektu w mediach.


 

W dniach 9-10 luty 2017r. w Suwałkach odbyła się konferencja otwierająca projekt, na której zaprezentowano założenia projektu, jego cele i zaplanowane działania. W konferencji udział wzięli reprezentanci obu instytucji partnerskich, zaproszeni goście oraz przedstawiciele instytucji publicznych, władz lokalnych i regionalnych.


 

 

 

 

 

 

Do góry