Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaOddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Kierownik

lek. Sobolewski Waldemar - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Lekarze

lek. Beata Cwalina - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista pediatrii

lek. Lucyna Koc - specjalista pediatrii

lek. Ewa Jankowska-Gawełko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Janina Olkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej

 

lek. Anna Siemiaszko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej

 

lek. Dariusz Żendzian - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Jolanta Milewska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ewa Nideraus - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Wojciech Teodorowski - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Dorota Waraksa-Wierzbińska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Agnieszka Walicka Pyłko - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej

 

lek. Barbara Miłkowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Lekarze rezydenci lek. Tomasz Żendzian - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
 

lek. Paulina Andruszkiewicz - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Aneta Halicka - specjalista z anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Karol Rybałtowski - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

lek. Izabela Ćwiklińska-Bartosiewicz - w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

 

Włodzimierz Żaworonok - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

  Agnieszka Nowacka-Atienza - specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii

Piel. Oddziałowa

Zofia Gruchociak - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Telefony:

 

Koordynator

87 56 29 477

Lekarze

87 56 29 282

Piel. Oddziałowa

87 56 29 385

Punkt Pielęgniarski

87 56 29 385

Statystyk medyczny 87 56 29 377

Liczba łóżek

6 (dorosłych); 4 (dziecięce)

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu
• dokument tożsamości,
• aktualny dowód ubezpieczenia,
• skierowanie do szpitala,
• wcześniejszą dokumentację medyczną,
• środki higieny osobistej,
• niezbędne artykuły osobiste.

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, sprzęt medyczny i diagnostyczny. Składa się ze zmodernizowanych nowoczesnych pomieszczeń w pododdziale znajdują się  4 sale oddzielone od siebie oraz wyodrębnione 2 izolatki. Na oddziale znajduje się jedna sala , na której jest 5 stanowisk oraz sala wyodrębniona jako izolatka. W latach  2010-2011-2012 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak również zaplecza oddziału: pomieszczeń technicznych, socjalnych, zabiegowych.
W sali zastosowano nowoczesne rozwiązanie mediów w postaci kolumn anestezjologicznych przy każdym łóżku. Każde łóżko oddziału jest w pełni monitorowane, dzięki czemu oddział świadczy usługi na poziomie Szpitala Specjalistycznego. Poszczególne stanowiska posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego.
Oddział stanowi podstawową jednostkę Szpitala w zakresie wykonywania znieczuleń, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji i leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.
Najczęściej leczonymi schorzeniami w Oddziale są: urazy wielonarządowe, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, urazy klatki piersiowej, ostra niewydolność oddechowa, ciężkie schorzenia kardiologiczne wymagające respiratoroterapii, ciężkie przypadki ostrego zapalenia trzustki, sepsa, zaostrzenia POChP wymagające respiratoroterapii, ciężkie zatrucia, ostra niewydolność nerek u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym.

Liczba leczonych pacjentów w 2015 roku wyniosła 260 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 2 254. Średnia długość pobytu była na poziomie 8,6 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 61,75 %.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:
•    organizowanie i współdziałanie w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala,
•    zabezpieczenie  postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia,
•    współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych,
•    przeprowadzanie znieczuleń u pacjentów do zabiegów operacyjnych,
•    współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym na oddziale,
•    konsultowanie i ewentualna hospitalizacja chorych ze szpitali terenowych.

Do góry