Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaOnkologia Kliniczna i Hematologia

Onkologia Kliniczna i Hematologia

Ordynator

lek. Alina Urbanowicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog

Lekarze

lek. Marek Siemczonek - specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów

 

lek. Andrzej Ołtarzewski - internista, specjalista onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów

  lek. Katarzyna Jamróz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista onkolog kliniczny

 

lek. Magdalena Kubitzka - specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista hematolog

Piel. Oddziałowa

mgr Małgorzata Koncewicz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Telefony:

 

Ordynator

87 56 29 536

Lekarze

87 56 29 521

Piel. Oddziałowa

87 56 29 555

Punkt Pielęgniarski

87 56 29 524

Statystyk medyczny 87 56 29 522
Telefon do pacjentów

87 56 29 447

Liczba łóżek

26

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań, w tym wynik grupy krwi (jeśli była określona) - adnotacja o wyniku grupy krwi w karcie informacyjnej jest niewystarczająca,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

W oddziale świadczone są następujące usługi:
•    chemioterapia guzów litych i nowotworów hematologicznych
•    diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi i układu krwiotwórczego
•    leczenie powikłań chemioterapii i radioterapii
•    diagnostyka onkologiczna wybranych przypadków klinicznych
•    hospitalizacje celem oceny skuteczności i ewentualnej modyfikacji leczenia
•    leczenie onkologicznych i hematologicznych stanów nagłych
•     hospitalizacje związane z przetoczeniami składników krwi• prowadzenie trudnych przypadków wymagających opieki paliatywnejkonsultacje hematologiczne i onkologiczne w innych oddziałach szpitala, w tym kwalifikacje do chemioterapii w oddziale pulmonologicznym
Oprócz chemioterapii standardowej realizowane są następujące terapeutyczne programy zdrowotne:
•    Leczenie chłoniaków nieziarniczych (Rituximab, Bendamustyna)
•    Leczenie HER-dodatniego raka piersi (Trastuzumab, Lapatynib)
•    Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab)
•    Leczenie raka niedrobnokomórkowego płuca (Pemetrexed, Docetaxel, Gefitynib, Erlotynib)
•    Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (Imatynib)
•    Leczenie szpiczaka plazmocytowego (Bortezomib, Lenalidomid)
Wieloośrodkowe badania kliniczne II i III fazy
•    szpiczak plazmocytowy
•    rak jelita grubego
•    rak płuca
•    rak piersi
Do góry