Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaSzpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz kierujący Oddziałem

lek. Leszek Pazio  specjalista medycyny ratunkowej

 Lekarze

lek. Ryszard Skarżyński chirurg dziecięcy

 

lek. Ignatowicz Jerzy

 

lek. Sajdak Dmitri

 

 

 

 

Piel. Oddziałowa

mgr Urszula Malinowska

Telefony:

 

Ordynator

87 56 29 400

Lekarze

87 56 29 261

Piel. Oddziałowa

87 56 29 263

Punkt Pielęgniarski

87 56 29 402 lub 87 56 29 339

Izba Przyjęć 87 56 29 244
Pokój konsultacyjny

87 56 29 359

Statystyk medyczny 87 56 29 260

Liczba łóżek

7

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

Charakterystyka Świadczonych Usług:

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest szybka diagnostyka stanu zagrożenia oraz wdrażane leczenie mające na celu ograniczenie skutków wywołanych przyczyną zewnętrzną lub wewnętrzną, która do tego stanu doprowadziła.

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy w szczególności:
•    wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów
•    pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego,
•    nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego,
•    współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w ramach systemu zintegrowanego ratownictwa,
•    szkolenie w zakresie medycyny ratunkowej,
•    organizacja transportu dla pacjentów SOR do innych zakładów opieki zdrowotnej przypadku konieczności leczenia,
•    przyjmowanie pacjentów na oddziały szpitalne w ramach przyjęć planowanych, nieplanowanych i nagłych,
•    organizowanie transportu pacjentów z Izby Przyjęć na oddziały szpitalne w zależności od stanu chorobowego pacjenta,
•    organizacja transportu do innych zakładów opieki  lub domu pacjenta w razie takiej potrzeby.
Do góry