Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaPrzetargiArchiwum2012Modernizacja i przebudowa OAiIT wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej , modernizacja i przebudowa pomieszczeń na potrzeby chirurgii jednego dnia oraz maszynowni chłodniczej z wentylatornią w SPSW w Suwałkach - SPSW-NZ-2269-13/PN/2012

Modernizacja i przebudowa OAiIT wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej , modernizacja i przebudowa pomieszczeń na potrzeby chirurgii jednego dnia oraz maszynowni chłodniczej z wentylatornią w SPSW w Suwałkach - SPSW-NZ-2269-13/PN/2012

 

Numer projektu: Nr LT-PL/088/1VL-1301
Tytuł projektu: „DOSKONALENIE POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY WYKORZYSTANIU
WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI OCHRONY ZDROWIA REGIONU PRZYGRANICZNEGO”
REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Modernizacja i przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej , modernizacja i przebudowa pomieszczeń na potrzeby chirurgii jednego dnia oraz maszynowni chłodniczej z wentylatornią w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach

(SPSW-NZ-2269-13/PN/2012)

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy aparatury i sprzętu medycznego

Załącznik Nr 3 - Parametry techniczne aparatury sprzętu medycznego

Załącznik Nr 11 - Dokumentacja projektowa

Odpowiedzi na zapytania

Zmodyfikowany załącznik nr 8

Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania 2

Wersje edytowalne załączników

Karty doboru central klimatyzacyjnych

Pozwolenie na budowę

Poprawiony przedmiar

Umorzenie i odstępstwo

Rysunek sytuacyjny wraz z lokalizacją

Zmodyfikowany załącznik Nr 2

Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania 2

Rozstrzygnięcie postępowania

Do góry