Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenie usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

Ogłoszenie o konkursie ofert – Pobierz Oświadczenie oferenta – Pobierz Projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Pobierz Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach...