PIERWSZA POMOC

PIERWSZA POMOC

Dnia 24 sierpnia 2018r. w Szpitalu, odbyło się szkolenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ( BLS) u osób dorosłych, dzieci i niemowląt oraz ćwiczenia z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).  Szkolenie skierowane zostało do...
Szpital otrzymał dotację na zakup nowego tomografu

Szpital otrzymał dotację na zakup nowego tomografu

W dniu 23.08.2018r. w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez Członka Zarządu Bogdana Dyjuka, a Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera...

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przeprowadzenia 10 200 porad lekarskich lekarza POZ- członka zespołu mobilnego, zgodnie z założeniami „Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowanego na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim“ w zakresie badań profilaktycznych w ramach badań przesiewowych stanowiących jedno z działań projektu „Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego“ współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacujnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa II Przedsiebiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Rozstrzygnięcie konkursu – Pobierz
“Osteoporoza to nie wyrok”

“Osteoporoza to nie wyrok”

W dniach 21-22 sierpnia dzięki dofinansowaniu ze środków  Unii Europejskiej w ramach współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przeprowadzono bezpłatne badania densytometryczne dla 100 mieszkańców regionu w wieku...