Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w dniu  23.12.2019r. otrzymał akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności Zespołu Poradni Specjalistycznych, potwierdzając tym samym spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w dniu 23.12.2019r. otrzymał akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności Zespołu Poradni Specjalistycznych, potwierdzając tym samym spełnienie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej

Standardy te dotyczą dotyczą  kluczowych obszarów udzielania świadczeń m.in.: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń pomiędzy różnymi podmiotami sprawującymi opiekę nad pacjentem, promocji i edukacji zdrowotnej oraz jakości...