ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE: Sprzedaż i dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ramach projektu pn.” Bezpieczne Dializy Bez Granic” nr LT-PL-5R-349 sfinansowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020

Zamówienie jest realizowane w oparciu art. 46 c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu  zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2020 poz. 1845) Termin składania ofert 03.11.2020r do godz. 10:00 na adres e.krzywicka@szpital.suwalki.pl...
ŻYWIENIE KLINICZNE

ŻYWIENIE KLINICZNE

Rada ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) potwierdziła spełnienie przez naszą placówkę najwyższych...

BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC

Tytuł projektu BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC Nr projektu LT-PL-5R-349 Całkowity budżet projektu: 826 241,72 EUR Dofinansowanie EFRR   702 305,46 EUR Budżet SzW w Suwałkach: 463 866,72 EUR Dofinansowanie EFRR   394 286,71 EUR Źródło...