Zapraszamy!!! Do składania ofert na „Usługę przygotowania i przeprowadzenia 3- dniowego szkolenia symulacyjnego -część 2  zadania  w ramach projektu pt. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko – białoruskiego” nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020”

Termin składania ofert: 05.10.2021 do godziny 10:00 Kompletną ofertę tj. wypełniony załącznik nr 3 i nr 4 , oraz podpisany załacznik nr 1 należy przekazać na  trzy dowolne sposoby: Przesłać pocztą tradycyjna na adres Dział Inwestycji I Zamówień Szpitala...
Sprzęt od WOŚP – Dziękujemy!!!

Sprzęt od WOŚP – Dziękujemy!!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przekazany został przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy specjalistyczny sprzęt medyczny. Do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem...