Dermatologia

 

Lekarz kierujący pododdziałem dermatologicznym
lek. Monika Śniecińska – specjalista dermatologii i wenerologii
 Lekarze lek. Izabela Leśkiewicz – lekarz rezydent
  lek. Kinga Masłowska – lekarz rezydent
Piel. Koordynująca mgr Grażyna Putra
Telefony:
 Ordynator 87 56 29 413
 Lekarze 87 56 29 409
 Oddziałowa 87 56 29 413
 Punkt pielęgniarski 87 56 29 412
Liczba łóżek 10

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Do zadań Oddziału Dermatologicznego należy w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie  chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów reprezentowanej specjalności,
 • fototerapia wybranych dermatoz
 • usuwanie znamion i zmian skórnych metodą krioterapii.