Dermatologia

 

Lekarz kierujący pododdziałem dermatologicznym
lek. Monika Śniecińska – specjalista dermatologii i wenerologii
 Lekarze lek. Katarzyna Krynicka – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
lek. Mateusz Pietrewicz – w trakcie specjalizacji
lek. Justyna Gęborys – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji
Piel. Koordynująca mgr Grażyna Putra
Telefony:
 Ordynator 87 56 29 413
 Lekarze 87 56 29 409
 Oddziałowa 87 56 29 413
 Punkt pielęgniarski 87 56 29 412
Liczba łóżek 13

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Do zadań Oddziału Dermatologicznego należy w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie  chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów reprezentowanej specjalności,
 • fototerapia wybranych dermatoz
 • usuwanie znamion i zmian skórnych metodą krioterapii.

 

Oddział realizuje świadczenia na bazie 13 łóżek. W 2015 roku liczba leczonych pacjentów w Oddziale wyniosła 458, zaś liczba zrealizowanych osobodni to 3466. Średnia długość pobytu kształtowała się na poziomie  7,57 dni. Wykorzystanie łóżek szpitalnych w analizowanym okresie wyniosło 73,04%.

W oddziale pracuje 1 lekarz ze specjalizacją  dermatolog wenerolog,  2 lekarzy ze specjalizacją dermatolog oraz 3 lekarzy w trakcie specjalizacji.