1. Ogłoszenie- Pobierz
2. Szczegółowe warunki konkursu-Pobierz
3. Załącznik nr 1 – oferta- Pobierz
4. Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta- Pobierz
5. Załącznik nr 3 – umowa- Pobierz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu- Pobierz