Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

 

Kierownik lek. Sobolewski Waldemar – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 Lekarze

lek. Beata Cwalina – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista pediatrii

lek. Ewa Jankowska-Gawełko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Janina Olkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej

  lek. Anna Siemiaszko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny ratunkowej
  lek. Dariusz Żendzian – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 

lek. Jolanta Milewska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Ewa Nideraus – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

  lek. Wojciech Teodorowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dorota WaraksaWierzbińska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
  lek. Agnieszka Walicka Pyłko – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej
  lek. Barbara Miłkowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 Lekarze rezydenci lek. Tomasz Żendzian – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
  lek. Paulina Andruszkiewicz – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
  lek. Anita Halicka – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
  lek. Izabela Ćwiklińska-Bartosiewicz – w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii
  Włodzimierz Żaworonok – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii
  Agnieszka Nowacka-Atienza – specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii
Piel. Oddziałowa Zofia Gruchociak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Telefony:  
Koordynator 87 56 29 477
Lekarze 87 56 29 282
Piel. Oddziałowa 87 56 29 385
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 385
Statystyk medyczny 87 56 29 377
Liczba łóżek 6 (dorosłych); 4 (dziecięce)

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości,
 • aktualny dowód ubezpieczenia,
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne artykuły osobiste.

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, sprzęt medyczny i diagnostyczny. Składa się ze zmodernizowanych nowoczesnych pomieszczeń w pododdziale znajdują się  4 sale oddzielone od siebie oraz wyodrębnione 2 izolatki. Na oddziale znajduje się jedna sala , na której jest 5 stanowisk oraz sala wyodrębniona jako izolatka. W latach  2010-2011-2012 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak również zaplecza oddziału: pomieszczeń technicznych, socjalnych, zabiegowych.
W sali zastosowano nowoczesne rozwiązanie mediów w postaci kolumn anestezjologicznych przy każdym łóżku. Każde łóżko oddziału jest w pełni monitorowane, dzięki czemu oddział świadczy usługi na poziomie Szpitala Specjalistycznego. Poszczególne stanowiska posiadają dostęp do gazów medycznych, próżni, prądu, zasilania awaryjnego.
Oddział stanowi podstawową jednostkę Szpitala w zakresie wykonywania znieczuleń, leczenia chorych w stanach zagrożenia życia, resuscytacji i leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny.
Najczęściej leczonymi schorzeniami w Oddziale są: urazy wielonarządowe, ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, urazy klatki piersiowej, ostra niewydolność oddechowa, ciężkie schorzenia kardiologiczne wymagające respiratoroterapii, ciężkie przypadki ostrego zapalenia trzustki, sepsa, zaostrzenia POChP wymagające respiratoroterapii, ciężkie zatrucia, ostra niewydolność nerek u pacjentów w ciężkim stanie ogólnym.

Liczba leczonych pacjentów w 2015 roku wyniosła 260 osób. Liczba osobodni zrealizowana w omawianym okresie wyniosła 2 254. Średnia długość pobytu była na poziomie 8,6 dni, średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 61,75 %.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

 • organizowanie i współdziałanie w postępowaniu resuscytacyjnym na terenie Szpitala,
 • zabezpieczenie postępowania terapeutycznego chorych w stanie zagrożenia życia,
 • współudział w ustalaniu zasad przygotowania chorych do zabiegów operacyjnych,
 • przeprowadzanie znieczuleń u pacjentów do zabiegów operacyjnych,
 • współudział w nadzorze pooperacyjnym na oddziałach zabiegowych oraz prowadzenie pacjentów wymagających intensywnego nadzoru w okresie pooperacyjnym na oddziale,
 • konsultowanie i ewentualna hospitalizacja chorych ze szpitali terenowych.