Chirurgia Dziecięca

Lekarz kierujący oddziałem lek. Andrzej Jagłowski specjalista chirurgii dziecięcej
Lekarze lek. Marzanna Ejlak specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Andrzej Grzyb specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Maciej Niemcewicz starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Jurata Ogórkis starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Adrian Sarnacki młodszy asystent – lek. rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Piel. Oddziałowa Grażyna Szeszko specjalista z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 206 87 56 29 259
Lekarze 87 56 29 259
Piel. Oddziałowa 87 56 29 209
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 211
Sekretariat/statystyk 87 56 29 348
Liczba łóżek 23

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Zadania Oddziału to leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń chirurgicznych i urazów dzieci do 18 roku życia. Leczone w oddziale schorzenia to m.in. :

 • wady rozwojowe typu przepukliny pachwinowe, przepukliny pępkowe, wady jelit,
 • stany zapalne: przewodu pokarmowego – zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby ropne tkanek miękkich, kości i inne,
 • schorzenia moszny i jąder ,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • urazy narządów wewnętrznych,
 • urazy narządu ruchu,
 • zranienia (z uszkodzeniem ścięgien, nerwów, naczyń),
 • oparzenia (leczenie zachowawcze, przeszczepy skóry),
 • blizny po oparzeniowe i pourazowe,
 • nowotwory łagodne (znamiona, torbiele, guzki),
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • niedrożności przewodu pokarmowego.

Pacjenci po leczeniu szpitalnym korzystają z opieki i leczenia w poradniach chirurgii dziecięcej, gdzie pracują lekarze zatrudnieni w oddziale, co gwarantuje ciągłość leczenia.
Oddział dysponuje 23 łóżkami dla dzieci chorych oraz łóżkami hotelowymi dla matek.
Liczba leczonych pacjentów w oddziale w 2015 roku kształtowała się na poziomie 1 660 osób. Liczba osobodni wyniosła 5 714. Średnia długość pobytu w dniach to 3,44 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 68,06 %.
Lekarze pracujący w Oddziale to 4 specjalistów chirurgii dziecięcej i 2 asystentów w trakcie specjalizacji.