Chirurgia Dziecięca

Lekarz kierujący oddziałem lek. Andrzej Jagłowski specjalista chirurgii dziecięcej
Lekarze lek. Marzanna Ejlak specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Andrzej Grzyb specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Maciej Niemcewicz starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Jurata Ogórkis starszy asystent, specjalista chirurgii dziecięcej
  lek. Adrian Sarnacki młodszy asystent – lek. rezydent w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Piel. Oddziałowa Grażyna Szeszko specjalista z dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 206 87 56 29 259
Lekarze 87 56 29 259
Piel. Oddziałowa 87 56 29 209
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 211
Sekretariat/statystyk 87 56 29 348
Liczba łóżek 18

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Zadania Oddziału to leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń chirurgicznych i urazów dzieci do 18 roku życia. Leczone w oddziale schorzenia to m.in. :

 • wady rozwojowe typu przepukliny pachwinowe, przepukliny pępkowe, wady jelit,
 • stany zapalne: przewodu pokarmowego – zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby ropne tkanek miękkich, kości i inne,
 • schorzenia moszny i jąder ,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • urazy narządów wewnętrznych,
 • urazy narządu ruchu,
 • zranienia,
 • oparzenia (leczenie zachowawcze, przeszczepy skóry),
 • blizny po oparzeniowe i pourazowe,
 • nowotwory łagodne (znamiona, torbiele, guzki),
 • niedrożności przewodu pokarmowego.

Pacjenci po leczeniu szpitalnym korzystają z opieki i leczenia w poradniach chirurgii dziecięcej, gdzie pracują lekarze zatrudnieni w oddziale, co gwarantuje ciągłość leczenia.
Oddział dysponuje 18 łóżkami.

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

 1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

–  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

–  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

– częste mycie rąk wodą z mydłem;

– o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

– zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

 1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

– należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

– w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

– w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

– przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

 

W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.