Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

 

Ordynator Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. Zdzisław Pyłko – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista  chirurgii naczyniowej
Lekarze lek. Grzegorz Siemiaszko – specjalista chirurgii ogólnej
  lek. Szymon Florczyk – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
  lek. Szymon Bukowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiolog
  lek. Marcin Opolski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
  lek. Joanna Naczas – w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
  lek. Dariusz  Wiktor  – specjalista chirurgii ogólnej
  dr. n. med. Tomasz Łapiński – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z gastrologii
  lek. Inez Wojtyna– mł. asystent
Konsultanci dr n. med. Włodzimierz Markiewicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej
  dr n. med. Marek Kiluk – specjalista chirurgii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
  dr n. med. Andrzej Kozłowski – specjalista neurochirurg na ortopedię
  dr n. med. Paweł Piekarski – specjalista neurochirurg ortopedia
Piel. Oddziałowa Katarzyna Warakomska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 503
Lekarze 87 56 29 504
Piel. Oddziałowa 87 56 29 506
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 511
Statystyk medyczny 87 56 29 508
Liczba łóżek 29

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział chirurgii ogólnej prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie operacyjne wykonywane jest metodą otwartą i z użyciem laparoskopii. Zabiegi laparoskopowe idą w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Metodą tą wykonywane są standardowo operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego, ale również w wybranych przypadkach operacje zapalenia wyrostka, pękniętych wrzodów, laparoskopie zwiadowcze, gastrostomię. W latach 2010-2011 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak również i zaplecza oddziału: pomieszczeń technicznych, socjalnych, zabiegowych. W ramach inwestycji oddział został również doposażony w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczna itp.

Do zadań Oddziału Chirurgii Ogólnej należą w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych w zakresie chorób chirurgicznych, w trybie pilnym i planowanym oraz sprawowanie intensywnej opieki pooperacyjnej,
 • udzielania konsultacji medycznych w zakresie reprezentowanej specjalności na innych oddziałach.

Wśród wielu zabiegów wykonywane są między innymi takie jak:

 1. operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i otwartą,
 2. operacje kamicy dróg żółciowych,
 3. operacje przepuklin z użyciem najnowocześniejszych, częściowo wchłanialnych, lekkich siatek,
 4. operacje guzów jelita grubego, łącznie z chirurgią odbytnicy,
 5. ostre schorzenia jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pęknięte wrzody żołądka i dwunastnicy, niedrożność mechaniczna jelit),
 6. operacje tarczycy,
 7. operacje trzustki,
 8. urazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
 9. amputacje kończyn z przyczyn naczyniowych,
 10. zespolenia jelitowe,
 11. śledziony i innych narządów jamy brzusznej.

Leczeniem zachowawczym objęci są pacjenci między innymi z :

 1. oparzeniami,
 2. urazami głowy,
 3. chorobami zakrzepowo-zatorowymi,
 4. odmrożeniami.

W leczeniu zachowawczym Oddział stosuje najnowsze standardy postępowania, łącznie z kompleksowym leczeniem żywieniowym.
Oddział działa w oparciu o: 29 łóżek szpitalnych oraz wykwalifikowaną kadrę lekarską czyli 8 lekarzy oraz 2 konsultantów ze specjalizacją specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej i 2 konsultantów specjalista neurochirurg ortopedia. W 2015 liczba leczonych pacjentów w oddziale wyniosła 1467 osób, liczba zrealizowanych osobodni to 7355. Średnia długość pobytu wyniosła 5,01 dnia. Wykorzystanie łóżek wyniosło 69,49%.