Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej

 

Ordynator Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. Zdzisław Pyłko – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista  chirurgii naczyniowej
Lekarze lek. Grzegorz Siemiaszko – specjalista chirurgii ogólnej
  lek. Szymon Florczyk – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
  lek. Szymon Bukowski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista angiolog
  lek. Marcin Opolski – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
  lek. Joanna Naczas – specjalista chirurgii ogólnej
  lek. Dariusz  Wiktor  – specjalista chirurgii ogólnej
  dr. n. med. Tomasz Łapiński – specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z gastrologii
  lek. Inez Wojtyna– mł. asystent, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
oddziału lek. Julia Wilczek– mł. asystent, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
Konsultanci dr n. med. Włodzimierz Markiewicz – specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej
  dr n. med. Marek Kiluk – specjalista chirurgii onkologicznej, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
  dr n. med. Andrzej Kozłowski – specjalista neurochirurg na ortopedię
  dr n. med. Paweł Piekarski – specjalista neurochirurg ortopedia
Piel. Oddziałowa Ewa Krzynowek
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 503
Lekarze 87 56 29 504
Piel. Oddziałowa 87 56 29 506
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 511
Statystyk medyczny 87 56 29 508
Liczba łóżek 29

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie operacyjne wykonywane jest metodą otwartą i z użyciem laparoskopii. Zabiegi laparoskopowe idą w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Metodą tą wykonywane są standardowo operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego, ale również w wybranych przypadkach operacje zapalenia wyrostka, pękniętych wrzodów, laparoskopie zwiadowcze, gastrostomie.
Do zadań oddziału należą w szczególności:

Do zadań oddziału należą w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów dorosłych w zakresie chorób chirurgicznych, w trybie pilnym i planowanym oraz sprawowanie intensywnej opieki pooperacyjnej,
 • udzielania konsultacji medycznych w zakresie reprezentowanej specjalności na innych oddziałach.

Wśród wielu zabiegów wykonywane są między innymi takie jak:

 1. operacje usunięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i otwartą,
 2. operacje kamicy dróg żółciowych,
 3. operacje przepuklin z użyciem najnowocześniejszych, częściowo wchłanialnych, lekkich siatek,
 4. operacje guzów jelita metodą otwartą i laparoskopową,
 5. ostre schorzenia jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pęknięte wrzody żołądka i dwunastnicy, niedrożność mechaniczna jelit),
 6. operacje tarczycy,
 7. operacje trzustki,
 8. urazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej,
 9. amputacje kończyn z przyczyn naczyniowych,
 10. zespolenia jelitowe,
 11. śledziony i innych narządów jamy brzusznej,
 12. Operacje onkologiczne w zakresie chorób piersi:
 • z procedurą węzła wartowniczego
 • sposobem oszczędzającym – BCG
 •  mastektomie

 

 

Leczeniem zachowawczym objęci są pacjenci między innymi z :

 1. oparzeniami,
 2. urazami głowy,
 3. chorobami zakrzepowo-zatorowymi,
 4. odmrożeniami.

Badania diagnostyczne, w  tym m.in.:

 • Diagnostyka obrazowa  chorób piersi (USG, MM, Tomosynteza)
 • Diagnostyka w postaci gruboigłowych biopsji mammotomicznych pod kontrolą USG i stereotaktycznych

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

 

 1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

–  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

–  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

– częste mycie rąk wodą z mydłem;

– o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

– zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

 1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

– należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

– w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

– w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

– przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

 

W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.