Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii

 

Ordynator lek. Andrzej Tynecki: specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
 Lekarze lek. Dala Malinowska – specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
lek. Mirosław Przyłożyński – specjalista chorób wewnętrznych,
kierownik Pracowni Endoskopii
lek. Elżbieta Cipielewska – specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Krzysztof Żmijan– specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z gastroenterologii
lek. Sandra Cwalina ? lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Wojciech Tynecki ? lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z gastroenterologii
Piel. Oddziałowa Marta Burba
Telefony:
Ordynator 87 56 29 304
Lekarze/sekretariat 87 56 29 312
Piel. Oddziałowa 87 56 29 307
Punkt Pielęgniarski  87 56 29 303
Statystyk medyczny 87 56 29 226
Pacjenci 87 56 29 301
Liczba łóżek 35

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:
W oddziale chorób wewnętrznych hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu gruczołów wydzielania wewnętrznego, chorób przewodu pokarmowego i inne. Oddział diagnozuje choroby nowotworowe. Ma możliwość wykonywania m.in. biopsji tarczycy, gastroskopii i kolonoskopii.
Ze względu na epidemiczny wzrost zachorowań na cukrzycę Oddział wyszedł naprzeciw potrzebom i prowadzi zarówno leczenie jak i edukację diabetologiczną. Pacjenci w tej dziedzinie edukowani są przez wyspecjalizowany personel pielęgniarski. Obserwowane aktualnie wydłużenie życia człowieka powoduje wzrost populacji ludzi w wieku podeszłym, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia medyczne z zakresu chorób wewnętrznych.
Oddział dysponuje 35 łóżkami szpitalnymi. Liczba leczonych pacjentów w oddziale w roku 2015 kształtowała się na poziomie 2085 osób. Liczba osobodni wyniosła 7660. Średnia długość pobytu w dniach to 3,67 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 59,96%.
Wśród kadry Oddziału Wewnętrznego pracują: 3 lekarz specjalistów z chorób wewnętrznych i gastroenterologii, 2 specjalista chorób wewnętrznych, 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i diabetologii oraz 3 rezydentów w trakcie specjalizacji.
Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego i cukrzycy. Wykonywane procedury i leczone schorzenia to m.in.:

 • usg jamy brzusznej, tarczycy i innych narządów z biopsją cienkoigłową,
 • gastroskopia:
  – z biopsją,
  – z polipektomią,
  – z zabiegami endoskopowego tamowania krwawienia,
  – z zabiegiem zakładania przezskórnej gastrostomii (PEG),
  – z zabiegiem założenia przełykowej protezy samorozprężalnej,
 • kolonoskopia:
  – diagnostyczna z pobraniem biopsji do badania histopatologicznego,
  – z zabiegiem polipektomii,
  – z zabiegiem terapeutycznym leczenia zmian naczyniowych,
 • ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna),
  – z zabiegiem sfinkterotomii,
  – z zabiegiem usunięcia złogów i zabiegiem litotrypsji mechanicznej złogów w drogach żółciowych,
  – z zabiegiem zakładania i wymiany protez w drogach żółciowych,
 • endosonografia (EUS) diagnostyczno-zabiegowa przewodu pokarmowego,
 • kapsuła endoskopowa,
 • żywienie dojelitowe,
 • żywienie pozajelitowe,
 • zespoły złego wchłaniania,
 • nieswoiste choroby zapalne jelit, w tym leczenie biologiczne.