Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego

 

Ordynator

lek. Bogdan Szymański

Lekarze

lek. Edyta Czarniewska – specjalista chorób wewnętrznych

lek. Eliza Smokowska – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Kamil Turowicz
lek. Jolanta Bludzis
lek. Anita Sobotko
lek. Bogusław Radziszewski
Piel. Oddziałowa mgr Jolanta Wiszniewska
Telefony:
Ordynator 87 56 29 554
Lekarze 87 56 29 257 87 56 29 554
Piel. Oddziałowa 87 56 29 201
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 203
Liczba łóżek 29

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział prowadzi usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorych internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych.
Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę chorób układu krążenia.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia,
 • prowadzenie czynności kwalifikacyjnych do operacji i innych procedur kardiologicznych o charakterze chirurgicznym,
 • świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów Szpitala.
 • Wykonywanie badań nieinwazyjnych:
 • Echo serca
 • rejestracja EKG metodą Holtera
 • próby wysiłkowe na bieżni ruchowej
 • rejestracja RR metodą Holtera