Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego

 

Ordynator

lek. Joanna Wierzchowska- Nartowicz ? specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii

Lekarze lek. Jolanta Jaworska – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista endokrynolog
lek. Barbara Balewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
lek. Michał Naczas ? specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z geriatrii
lek. Edyta Czarniewska – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Emilia Gołosowska ? lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Eliza Smokowska ? lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Paweł Cwalina ? lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
Piel. Oddziałowa mgr Jolanta Wiszniewska
Telefony:
Ordynator 87 56 29 554
Lekarze 87 56 29 257   87 56 29 554
Piel. Oddziałowa 87 56 29 201
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 203
Liczba łóżek 35

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział prowadzi usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorych internistycznych,  ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz  diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych.
Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę chorób układu krążenia.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia,
 • prowadzenie czynności kwalifikacyjnych do operacji i innych procedur kardiologicznych o charakterze chirurgicznym,
 • świadczenie usług diagnostycznych i konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów Szpitala.
 •  Wykonywanie badań nieinwazyjnych:
 • Echo serca
 • rejestracja EKG metodą Holtera
 • próby wysiłkowe na bieżni ruchowej
 • rejestracja RR metodą Holtera

Oddział działa w oparciu o: 35 łóżek szpitalnych, oraz wykwalifikowaną kadrę lekarską czyli 3 lekarzy  6 rezydentów. W 2015 liczba leczonych pacjentów w oddziale wyniosła 1556 osób, liczba zrealizowanych osobodni to 7948. Średnia długość pobytu wyniosła 5,11 dnia. Wykorzystanie łóżek wyniosło 62,22%.