Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Dermatologicznym

 

p.o. Ordynatora lek. Urszula Mojżesz – specjalista chorób zakaźnych, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej
Lekarze lek. Iryna Ihnatovich – młodszy asystent – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
  lek. Ryta Saidak – młodszy asystent – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
  lek. Izabela Strynkowska – młodszy asystent – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych
Piel. Oddziałowa Alicja Tomkiewicz
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 295
Lekarze 87 56 29 215
Piel. Oddziałowa 87 56 29 294
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 241
Sekretariat/fax 87 56 29 296
Liczba łóżek 17

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział znajduje się w oddzielnym pawilonie Szpitala Specjalistycznego, usytuowany jest na parterze. Lokalizacja w budynku z własnym wejściem izbą przyjęć oraz poradnią co umożliwia izolację chorych zakaźnie.
W Oddziale diagnozowane są i leczone ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby zapalenia żołądka, zapalenia jelita grubego, marskość wątroby, borelioza, róża, ospa wietrzna, półpasiec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wśród udzielanych procedur medycznych można wyróżnić: rektoskopię, nakłucia lędźwiowe, programów lekowych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.
Oddział realizuje świadczenia na bazie 17 łóżek.

W 2015 roku liczba leczonych pacjentów w Oddziale wyniosła 693, zaś liczba zrealizowanych osobodni to 4659. Średnia długość pobytu kształtowała się na poziomie 6,72 dni. Wykorzystanie łóżek szpitalnych w analizowanym okresie wyniosło 75,08%.

W oddziale pracuje 3 specjalistów chorób zakaźnych. W latach 2011-2012 zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby ulokowania tam oddziału pomieszczenia zostały zmodernizowane oraz dostosowane do obowiązujących norm i wymagań.