Neonatologia

Ordynator lek. Elżbieta Cichanowicz – specjalista neonatologii,specjalista pediatrii
Lekarze
lek. Mirosława Walicka – specjalista neonatologii,specjalista pediatrii
lek. Lucyna Koc – specjalista pediatrii
lek. Iryna Baranouskaya – lekarz
lek. Aleksandra Łempicka – specjalista pediatrii
Piel. Oddziałowa Bogumiła Galicka
Telefony:
Ordynator 87 56 29 228
Lekarze 87 56 29 222
Piel. Oddziałowa 87 56 29 231
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 229
Statystyk medyczny 87 56 29 231
Liczba łóżek 20

 

 

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

Oddział noworodkowy o II poziomie referencyjnym sprawuje opiekę medyczną nad noworodkami i wcześniakami. Profil medyczny obejmuje wcześniactwo, dystrofię, choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia, leczenie żółtaczki okresu noworodkowego, konfliktów serologicznych i innych chorób.

 

Charakterystyka świadczonych usług:

 

  • profesjonalna opieka lekarzy neonatologów oraz pielęgniarek i położnych posiadających kurs kwalifikacyjny w dziedzinie „Pielęgniarstwo Neonatologiczne”
  • diagnostyka i leczenie noworodków donoszonych i wcześniaków w zakresie II stopnia referencyjności
  • diagnostyka ultrasonograficzna i echokardiograficzna
  • przesiewowe badanie słuchu u wszystkich noworodków
  • promocja karmienia piersią, instruktaż prawidłowej pielęgnacji noworodka
  • przyjęcia noworodków ze szpitali rejonowych wymagających leczenia w zakresie II stopnia referencyjności opieki neonatologicznej
  • objęcie opieką Poradni Neonatologicznej noworodków z grupy ryzyka okołoporodowego

 

Mile widziane:

 

  •  pieluchy jednorazowego użytku
  •  chusteczki do pielęgnacji dla noworodka