Neurologia z Pododdziałem Udarowym

 

p.o. Ordynatora lek. Małgorzata Suszyńska– specjalista neurologii, specjalista medycyny ratunkowej
Lekarze lek. Krystyna Król-Jańczuk – specjalista neurologii
  lek. Henryka Lejmel – specjalista neurologii
  lek. Beata Przystawik – specjalista neurologii
  lek. Elżbieta Szoka-Łukaszewicz – specjalista neurologii
  lek. Wilczewska Renata – specjalista neurologii (lekarz pełniący dyżury)
  lek. Piotr Walento – specjalista neurologii
  lek. Olga Andrzejewska– młodszy asystent
  lek. Monika Ściana– Oleszczuk – specjalista neurologii
  lek. Olga Wnorowska– specjalista neurologii
 
Piel. Oddziałowa p.o. mgr pielęgniarstwa Katarzyna Klof
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 407
Lekarze 87 56 29 404
Piel. Oddziałowa 87 56 29 401
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 403
Statystyk medyczny 87 56 29 401
Liczba łóżek 36

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z następującymi schorzeniami układu nerwowego:

 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu)
 • choroby demielinizacyjne np.: stwardnienie rozsiane, bóle i zawroty głowy
 • choroba obwodowa układu nerwowego
 • padaczka i inne stany drgawkowe
 • choroby neurozwyrodnieniowe
 • choroby nowotworowe OUN
 • choroby mięśni i połączeń nerwowo-mięśniowych

W pododdziale udarowym prowadzone jest kompleksowe leczenie pacjentów po udarach mózgowych.