Onkologia Kliniczna i Hematologia

Ordynator lek. Alina Urbanowicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hematolog
Lekarze lek. Marek Siemczonek – specjalista chorób wewnętrznych, onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów
lek. Andrzej Ołtarzewski – internista, specjalista onkolog kliniczny, specjalista chemioterapii nowotworów
lek. Katarzyna Jamróz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista onkolog kliniczny
lek. Magdalena Kubitzka – specjalista chorób wewnętrznych,  specjalista hematolog
lek. Artur Matyszewski – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Adam Pawiński – specjalista onkolog kliniczny
lek. Adam Dawidowicz – specjalista radioterapii onkologicznej
lek. Jekaterina Żmakina – lekarz
Piel. Oddziałowa mgr Małgorzata Koncewicz specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Telefony:
Ordynator 87 56 29 536
Lekarze 87 56 29 521
Piel. Oddziałowa 87 56 29 555
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 524
Statystyk medyczny 87 56 29 522
Telefon do pacjentów 87 56 29 447
Liczba łóżek 26

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań, w tym wynik grupy krwi (jeśli była określona) – adnotacja o wyniku grupy krwi w karcie informacyjnej jest niewystarczająca,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.
Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

W oddziale świadczone są następujące usługi:

 • chemioterapia guzów litych i nowotworów hematologicznych
 • diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi i układu krwiotwórczego
 • leczenie powikłań chemioterapii i radioterapii
 • diagnostyka onkologiczna wybranych przypadków klinicznych
 • hospitalizacje celem oceny skuteczności i ewentualnej modyfikacji leczenia
 • leczenie onkologicznych i hematologicznych stanów nagłych
 • hospitalizacje związane z przetoczeniami składników krwi
 • prowadzenie trudnych przypadków wymagających opieki paliatywnej
 • konsultacje hematologiczne i onkologiczne w innych oddziałach szpitala, w tym kwalifikacje do chemioterapii w oddziale pulmonologicznym

Oprócz chemioterapii standardowej realizowane są następujące terapeutyczne programy zdrowotne:

 • Leczenie chłoniaków nieziarniczych (Rituximab, Bendamustyna)
 • Leczenie HER-dodatniego raka piersi (Trastuzumab, Lapatynib)
 • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (Bevacizumab, Cetuximab, Panitumumab)
 • Leczenie raka niedrobnokomórkowego płuca (Pemetrexed, Docetaxel, Gefitynib, Erlotynib)
 • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (Imatynib)
 • Leczenie szpiczaka plazmocytowego (Bortezomib, Lenalidomid)

Wieloośrodkowe badania kliniczne II i III fazy

 • szpiczak plazmocytowy
 • rak jelita grubego
 • rak płuca
 • rak piersi