Ortopedyczno-Urazowy

 

Ordynator lek. Andrzej Wiśniewski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
Lekarze lek. Małgorzata Sośnicka – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Zbigniew Cieślukowski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Dariusz Zakrzewski – specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Remigiusz Staranowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
lek. Sergiusz Turowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
dr n. med. Krzysztof Górnicki – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej
lek. Piotr Kopecki – specjalista ortopeda traumatolog
lek. Marek Szynaka – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z  ortopedii i traumatologii
lek. Dobrzycki Tomasz
Piel. Oddziałowa mgr Kamila Barszczewska
Telefony:
Ordynator 87 56 29 306
Lekarze 87 56 29 305
Piel. Oddziałowa 87 56 29 310
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 311
Liczba łóżek 24

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka usług

W oddziale realizuje się następujące usługi:

 •  z zakresu ortopedii: protezoplastyka stawu biodrowego, leczenie zniekształceń stóp i rąk, steotomie korekcyjne, leczenie stawów rzekomych, zespołów uciskowych nerwów obwodowych
 • z zakresu traumatologii: stabilizacja złamań kości długich, chirurgiczne opracowanie ran i uszkodzeń wielotkankowych, artroskopowe leczenie urazów i chorób kolana
 • w zakresie neurochirurgii współpraca : dyskopatie kręgosłupa szyjne, kręgosłupa lędźwiowe, dyskopatie kręgosłupa włącznie zez stabilizacją międzytrzonową
 • z zakresu rehabilitacji : Kinezyterapia  (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, w odciążeniu , czynne wolne, czynne wolne z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pionizacja, nauka poruszania się, ćwiczenia równoważne Fizykoterapia, masaż, masaż całkowity, jonoforeza, elektrostymulacja mięśni odnerwionych, prądy diadynamiczne, naświetlanie promieniami podczerwonymi(sollux), naświetlanie promieniami podczerwonymi (infrarouge).

  W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

   

  1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

  –  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

  –  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

  – częste mycie rąk wodą z mydłem;

  – o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

  – zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

  W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

  1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

  – należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

  – w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

  – w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

  – przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

   

  W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.