Ortopedyczno-Urazowy

 

Ordynator lek. Andrzej Wiśniewski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
Lekarze lek. Małgorzata Sośnicka – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Zbigniew Cieślukowski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Dariusz Zakrzewski – specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Remigiusz Staranowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
  lek. Sergiusz Turowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
  dr n. med. Krzysztof Górnicki – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej
  lek. Piotr Kopecki – specjalista ortopeda traumatolog
  lek. Marek Szynaka – lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z  ortopedii i traumatologii
  lek. Rafał Mioduszewski – lekarz rezydent, mł. asystent
Piel. Oddziałowa mgr Kamila Barszczewska
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 306
Lekarze 87 56 29 305
Piel. Oddziałowa 87 56 29 310
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 311; 87 56 29 309
Liczba łóżek 30

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka usług

W oddziale realizuje się następujące usługi:

 •  z zakresu ortopedii: protezoplastyka stawu biodrowego, leczenie zniekształceń stóp i rąk, steotomie korekcyjne, leczenie stawów rzekomych, zespołów uciskowych nerwów obwodowych
 • z zakresu traumatologii: stabilizacja złamań kości długich, chirurgiczne opracowanie ran i uszkodzeń wielotkankowych, artroskopowe leczenie urazów i chorób kolana
 • w zakresie neurochirurgii współpraca : dyskopatie kręgosłupa szyjne, kręgosłupa lędźwiowe, dyskopatie kręgosłupa włącznie zez stabilizacją międzytrzonową
 • z zakresu rehabilitacji : Kinezyterapia  (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, w odciążeniu , czynne wolne, czynne wolne z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pionizacja, nauka poruszania się, ćwiczenia równoważne Fizykoterapia, masaż, masaż całkowity, jonoforeza, elektrostymulacja mięśni odnerwionych, prądy diadynamiczne, naświetlanie promieniami podczerwonymi(sollux), naświetlanie promieniami podczerwonymi (infrarouge).