Ortopedyczno-Urazowy

 

Ordynator lek. Andrzej Wiśniewski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
Lekarze lek. Małgorzata Sośnicka – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Zbigniew Cieślukowski – specjalista chirurgii ortopedii urazowej, specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Dariusz Zakrzewski – specjalista ortopedii i traumatologii
  lek. Remigiusz Staranowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
  lek. Sergiusz Turowicz – specjalista ortopedii, specjalista traumatologii narządu ruch
  dr n. med. Krzysztof Górnicki – specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalista medycyny sportowej
  lek. Piotr Kopecki – specjalista ortopeda traumatolog
  lek. Marek Szynaka ? lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z  ortopedii i traumatologii
  lek. Rafał Mioduszewski ? lekarz rezydent, mł. asystent
Piel. Oddziałowa mgr Kamila Barszczewska
Telefony:  
Ordynator 87 56 29 306
Lekarze 87 56 29 305
Piel. Oddziałowa 87 56 29 310
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 311
Liczba łóżek 30

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka usług

W oddziale realizuje się następujące usługi:

 •  z zakresu ortopedii: protezoplastyka stawu biodrowego, leczenie zniekształceń stóp i rąk, steotomie korekcyjne, leczenie stawów rzekomych, zespołów uciskowych nerwów obwodowych
 • z zakresu traumatologii: stabilizacja złamań kości długich, chirurgiczne opracowanie ran i uszkodzeń wielotkankowych, artroskopowe leczenie urazów i chorób kolana
 • w zakresie neurochirurgii współpraca : dyskopatie kręgosłupa szyjne, kręgosłupa lędźwiowe, dyskopatie kręgosłupa włącznie zez stabilizacją międzytrzonową
 • z zakresu rehabilitacji : Kinezyterapia  (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, w odciążeniu , czynne wolne, czynne wolne z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pionizacja, nauka poruszania się, ćwiczenia równoważne Fizykoterapia, masaż, masaż całkowity, jonoforeza, elektrostymulacja mięśni odnerwionych, prądy diadynamiczne, naświetlanie promieniami podczerwonymi(sollux), naświetlanie promieniami podczerwonymi (infrarouge).