Pediatria

Ordynator Lekarz Kierujący Oddziałem – lek. Barbara Jagłowska – specjalista pediatrii
Lekarze lek. Elżbieta Karpińska- Korszun – specjalista pediatrii
lek. Urszula Naczas – specjalista pediatrii
lek. Magdalena Snarska – specjalista pediatrii
lek. Emilia Zubowicz – młodszy asystent- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Hanna Bujwid – młodszy asystent- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z pediatrii
lek. Anastasiya Vanskaya
Piel. Oddziałowa mgr Alina Szczykowska – specjalista z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego
Telefony:
Ordynator 87 56 29 276
Lekarze – Dzieci Małe 87 56 29 271
Lekarze – Dzieci Starsze 87 56 29 275
Piel. Oddziałowa 87 56 29 272
Punkt Pielęgniarski – Dzieci Małe 87 56 29 270
Punkt Pielęgniarski – Dzieci Starsze 87 56 29 283
Sekretariat 87 56 29 267
Liczba łóżek 25

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział świadczy usługi w zakresie pediatrii ogólnej. Diagnozowane są tu dzieci do osiemnastego roku życia. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu chorób układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i krwiotwórczego oraz zaburzeń układu nerwowego. W Oddziale wykonuje się badania w celu diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego, spirometrię do diagnostyki chorób układu oddechowego, EKG noworodkom i niemowlętom.