Pulmonologia

 

Ordynator lek. Krzysztof Dąbrowski – specjalista chorób płuc,specjalista alergologii
Lekarze lek. Waldemar Cichanowicz – specjalista chorób płuc,specjalista chorób wewnętrznych
lek. Teresa Izbicka-Bziom – specjalista chorób płuc
lek. Anna Niemcewicz – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Małgorzata Izbicka-Danowska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergologii
lek. Joanna Nowacka-Ejsmont – specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Marta Pol-Długi – w trakcie specjalizacji chorób wewnętrznych
Piel. Oddziałowa Dorota Gejzler-Smyk
Telefony:
Ordynator 87 56 29 219
Lekarze 87 56 29 220
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 239
Statystyk medyczny 87 56 29 225
Liczba łóżek 35

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego, w szczególności nowotworów, chorób zapalnych i chorób płuc. W oddziale prowadzone są badania bronchoskopowe i spirometryczne, leczenie inhalacyjne.