Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz kierujący Oddziałem
lek. Leszek Pazio – specjalista medycyny ratunkowej
 Lekarze lek. Janusz Fic – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Jacek Łukaszewicz – specjalista medycyny ratunkowej
lek. Jerzy Picewicz – specjalista medycyny ratunkowej, specjalista chirurgii ogólnej
lek. Anita Sobotko – specjalista chorób wewnętrznych
lek. Ryszard Skarżyński – chirurg dziecięcy
lek. Ignatowicz Jerzy – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Zuzanna Suszyn – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Krzysztof Murawko – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Robert Fedorczyk – lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Adam Kroczek – lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej
lek. Wojciech Grabczan – lekarz
Piel. Oddziałowa mgr Urszula Malinowska- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefony:
Ordynator 87 56 29 400
Lekarze 87 56 29 261
Piel. Oddziałowa 87 56 29 263
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 402 lub 87 56 29 339
Izba Przyjęć 87 56 29 244
Pokój konsultacyjny 87 56 29 359
Statystyk medyczny 87 56 29 260
Liczba łóżek 7

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala – w sytuacji nagłej skierowanie nie jest wymagane
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

Charakterystyka Świadczonych Usług:

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest szybka diagnostyka stanu zagrożenia oraz wdrażane leczenie mające na celu ograniczenie skutków wywołanych przyczyną zewnętrzną lub wewnętrzną, która do tego stanu doprowadziła.

O kolejności zaopatrzenia pacjentów nie decyduje  czas zgłoszenia się/przybycia do SOR, ale  stan kliniczny i stopień zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

SEGREGACJA MEDYCZNA – ZOBACZ

Do zadań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy w szczególności:

 • wstępna diagnostyka i leczenie ratunkowe pacjentów
 • pomoc ofiarom katastrof, zgodnie z założeniami powiatowego i wojewódzkiego planu zabezpieczenia ratunkowego,
 • nadzór merytoryczny i analiza funkcjonowania systemu zintegrowanego ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi w ramach systemu zintegrowanego ratownictwa,
 • szkolenie w zakresie medycyny ratunkowej,
 • organizacja transportu dla pacjentów SOR do innych zakładów opieki zdrowotnej przypadku konieczności leczenia,
 • przyjmowanie pacjentów na oddziały szpitalne w ramach przyjęć planowanych, nieplanowanych i nagłych,
 • organizowanie transportu pacjentów z Izby Przyjęć na oddziały szpitalne w zależności od stanu chorobowego pacjenta,
 • organizacja transportu do innych zakładów opieki lub domu pacjenta w razie takiej potrzeby.