Urologia

 

Ordynator lek. Krzysztof Pol specjalista chirurgii ogólnej, specjalista urologii
lek. Beata Karwowska-Bordzio specjalista chirurgii ogólnej, specjalista urologii
lek. Oskar Murawski specjalista urologii
lek. Długi Michał lekarz
Piel. Oddziałowa Jolanta Zawadzka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
Telefony:
Ordynator 87 56 29 501
Lekarze 87 56 29 501
Piel. Oddziałowa 87 56 29 507
Punkt Pielęgniarski 87 56 29 512
Statystyk medyczny 87 56 29 501
Liczba łóżek 25

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

W oddziale dokonywana jest diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz zabiegowe schorzeń układu moczowego. Wykonywany jest pełnoprofilowy zakres operacji urologicznych, Leczenie operacyjne, zachowawcze oraz diagnostyka schorzeń układu moczowo-płciowego.
Oddział wykonuje szeroki profil operacji urologicznych:

 • elektroresekcje przezcewkowe guzów pęcherza (TURT), prostaty (TURP), zabiegi przezcewkowe w przypadku kamicy moczowej (Cystolitotrypsja, przecewkowe wewnątrzmoczowodowe kruszenie złogów URS, endoskopowe rozcięcie zwężenia cewki moczowej,
 • zabiegi przezskórnej nefrolitotrypsji w przypadku kamicy nerkowej (PCNL),
 • zabiegi Kruszenia Kamieni Falą Generowaną Zewnątrzustrojowo (ESWL),
 • urologiczne operacje otwarte- usunięcie nerki z powodów chorób łagodnych i nowotworów,
 • usuniecie moczowodów, pęcherza z powodu chorób nowotworowych
 • embolizacja nieoperacyjnych guzów nerek i pęcherza moczowego,
 • zabiegi laparoskopowe w przypadku żylaków powrózka nasiennego,
 • operacje w przypadku wrodzonych schorzeń układu moczowego np. operacje wodonercza wrodzonego, odpływu pęcherzowo moczowodowego,
 • zabiegi wykonywane w przypadkach urazów nerek, moczowodów, pęcherza i cewki, prącia, jąder,
 • operacje w zakresie męskich narządów płciowych (wodniak jądra, torbiel nasienna, orchidektomia, amputacja prącia, stulejka),
 • zabiegi wykonywane w przypadku pozanerkowej niewydolności nerek,
 • nefrotomia.

  W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ WYWOŁANĄ SARS-CoV-2 SZPITAL WPROWADZA NASTĘPUJĄCE ZALECENIA DLA PACJENTA ZAKWALIFIKOWANEGO DO PLANOWANEGO ZABIEGU.

   

  1. Na 14 dni przed hospitalizacją należy:

  –  unikać przebywania w miejscach zatłoczonych oraz transportów publicznych;

  –  ograniczyć kontakty z osobami spoza wspólnego miejsca zamieszkania. W razie takiego  kontaktu – konieczne jest używanie maseczki zasłaniającej usta i nos;

  – częste mycie rąk wodą z mydłem;

  – o ile to możliwe, zaleca się pozostanie w 7 dniowej izolacji wraz z domownikami;

  – zaleca się codzienny pomiar temperatury ciała ( 7 dni przed hospitalizacją).

  W sytuacji wystąpienia objawów infekcji ( gorączka, kaszel, duszność, bóle stawowo-mięśniowe, utrata węchu i/lub smaku; biegunka, ból gardła  i inne) należy niezwłocznie poinformować ( telefonicznie) personel oddziału oraz skontaktować się ze swoim  lekarzem rodzinnym.

  1. W dniu przyjęcia do Szpitala:

  – należy zgłosić się bez osób towarzyszących ( o ile to możliwe); w przypadku hospitalizacji dzieci – z pacjentem  może przebywać 1 opiekun;

  – w Szpitalu obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa ( maseczka);

  – w oczekiwaniu na przyjęcie należy zachować 2 metrowy odstęp od innych pacjentów;

  – przeprowadzony zostanie pomiar temperatury ciała  oraz test na obecność koronawirusa;

   

  W przypadku temp. ciała > 37,5C bądź pozytywnego wyniku testu SARS-CoV-2 zabieg może zostać odroczony.