Poradnie Specjalistyczne
Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Godziny Przyjęć:

Wtorek

9.30-17.05 15.05-17.05

plg. Agnieszka Ochrymiuk lek. med. Izbicka-Bziom Teresa

Środa

10.50-14.35

plg. Agnieszka Ochrymiuk

Czwartek

7.00-14.35

plg. Agnieszka Ochrymiuk

Poradnia Alergologiczna

Godziny Przyjęć:

Wtorek

9.00-14.00

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

Środa

12.00-18.00

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

Czwartek

13.30-14.30

lek. med. Dąbrowski Krzysztof

 

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

10.00-14.00

lek. Ejlak Marzanna lek. Grzyb Andrzej lek. Jagłowski Andrzej

Wtorek

10.00-15.00 15.00-18.00

lek. Grzyb Andrzej lek. Jagłowski Andrzej lek. Ejlak Marzanna lek. Grzyb Andrzej lek. Jagłowski Andrzej

Środa

9.00-14.00

lek. Jagłowski Andrzej lek. Ejlak Marzena lek. Grzyb Andrzej

Czwartek

9.00-14.00

lek. Ejlak Marzanna lek. Grzyb Andrzej lek. Jagłowski Andrzej

Piątek

10.00-14.00

lek. Ejlak Marzena lek. Grzyb Andrzej lek. Jagłowski Andrzej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Godziny Przyjęć (lekarze pracują rotacyjnie)

Poniedziałek

12.00-14.00

lek. Bukowski Szymon lek. Florczyk Szymon lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Wtorek

15.00-19.00

lek. Bukowski Szymon lek. Florczyk Szymon lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Środa

10.00-14.00

lek. Bukowski Szymon lek. Florczyk Szymon lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Piątek

10.00-14.00

lek. Bukowski Szymon lek. Florczyk Szymon lek. Siemiaszko Grzegorz

lek. Pyłko Zdzisław

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

08.00-12.00

lek. med. Szymon Florczyk

Wtorek

10.00-12.00

lek. med. Marcin Opolski

Czwartek

08.30-12.30

dr n. med. Marek Kiluk

Piątek

14.00-18.00

lek. med. Szymon Florczyk

 

Poradnia Chorób Zakaźnych

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Wtorek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Środa

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Czwartek

10.25-18.00

dr n. med. Tynecka Ewa

Piątek

7.30-15.05

dr n. med. Tynecka Ewa

Poradnia Dermatologiczna

Godziny Przyjęć:

Wtorek

09.30-13.00

lek. Śniecińska Monika

Środa

09.30-13.00

lek. Śniecińska Monika

Czwartek

09.30-13.00

lek. Śniecińska Monika

Poradnia Diabetologiczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 7.30-14.00 lek. Korneluk Ewa
Wtorek 7.30-14.00 lek. Korneluk Ewa
Czwartek 7.30-14.00 lek. Korneluk Ewa
Piątek 7.30-14.00 lek. Korneluk Ewa
Poradnia Foniatryczna

Godziny Przyjęć:

nieczynna do 31.12.2020r.

Poniedziałek

9.00-13.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

Wtorek

14.00-18.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

Środa

9.00-13.00

lek. Dąbrowska – Szmulik Barbara

 

Poradnia Gastroenterologiczna
Godziny Przyjęć:
Wtorek

07.30-10.30

lek. Malinowska Dala

Środa 07.30-11.30 lek. Tynecki Andrzej

 

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

11.00-15.00

lek. Magdalena Maciaszczyk

Wtorek

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Środa

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Czwartek

10.00-14.00

Ponomarow Grzegorz

Piątek

10.00-13.00

lek. Wojciech Tomal

 

Poradnia Hematologiczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 12.00-16.00 lek. Kubitzka Magdalena
Wtorek 10.00-14.00 lek. Urbanowicz Alina
Środa 11.00-15.00 lek. Urbanowicz Alina

 

Poradnia Nefrologiczna

Godziny Przyjęć:

nieczynna do 31.12.2020r.

Poniedziałek

10.00-14.00

lek. Agnieszka Bukowska

lek. Katarzyna Kozłowska lek. Magdalena Łukaszewicz

Wtorek

14.00-18.00

lek. Magdalena Łukaszewicz

lek. Katarzyna Kozłowska lek. Agnieszka Bukowska

Środa

10.00-14.00

lek. Agnieszka Bukowska

lek. Katarzyna Kozłowska lek. Magdalena Łukaszewicz

 

Poradnia Neonatologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

14.00-18.00

lek. Walicka Mirosława

Wtorek

7.30-11.30

lek. Walicka Mirosława

Środa

7.30-11.30

lek. Walicka Mirosława

Gabinet nr 6
Nr telefonu: 87 56 29 341
Poradnia Neurologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

09.00-13.00

lek. Milena Turowicz

Wtorek

10.00-12.00
12.00-14.00

lek. Piotr Walento
lek. Tomasz Jańczuk

Środa

09.00-15.00

lek. Milena Turowicz

Czwartek

11.00-18.00

lek. Krystyna Król- Jańczuk

Piątek

09.00-13.00

lek. Milena Turowicz

 

Poradnia Okulistyczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Wtorek

8.30-15.00

15.00-18.00

lek. Piotr Wasilczuk

lek. Bożena Kolendo

Środa

8.00-13.30

14.00-15.00

lek. Izabela Radowska

dr hab.n. med. Przemysław Pawłowski

Czwartek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Piątek

9.00-13.30

lek. Kolendo Bożena

Poradnia Onkologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

9.00-11.00 11.30-13.00

9.00-10.30

lek. Ołtarzewski Andrzej lek. Siemczonek Marek

lek. Katarzyna Jamróz

Wtorek

9.00-10.30 11.00-13.00

9.00-11.00

lek. Ołtarzewski Andrzej lek. Marek Siemczonek

lek.Katarzyna Jamróz

Środa

10.00-12.00 10.00-11.00

9.00-11.00

12.00-14.00

lek. Ołtarzewski Andrzej lek. Siemczonek Marek

lek. Siemczonek Marek

lek. Katarzyna Jamróz

Czwartek

9.00-10.00 9.00-11.00 14.00-18.00 10.30-12.00

lek. Ołtarzewski Andrzej lek. Siemczonek Marek lek. Siemczonek Marek lek. Katarzyna Jamróz

Piątek

11.30-13.00 10.00-11.30

9.00-10.00

lek. Ołtarzewski Andrzej lek. Siemczonek Marek

lek. Katarzyna Jamróz

Poradnia Ortopedyczna
Godziny Przyjęć:
Poniedziałek 07.30-15.00 lek. Górnicki Krzysztof
Wtorek 07.30-15.00 lek. Sośnicka Małgorzata
Środa 08.00-14.00 14:00-18:00 lek. Cieślukowski Zbigniew lek. Wiśniewski Andrzej
Czwartek 07.30-15.00 lek. Szynaka Marek
Piątek 07.30-15.00 lek. Zakrzewski Dariusz

 

Poradnia Osteoporozy

Godziny Przyjęć:

  Wtorek 8.00-12.00 lek. Staranowicz Remigiusz

Środa

14.00-18.00

lek. Staranowicz Remigiusz

Czwartek

08.00-12.00

lek. Dębska Katarzyna

Poradnia Otolaryngologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

11.00-15.00

lek. Ułas Małgorzata

Wtorek

11.00-15.00

15.00-18.00

lek. Malinowska Barbara

lek. Berger Greta

Środa

10.00-14.00

lek. Berger Greta

Czwartek

11.00-15.00

lek. Smolska-Borkowska Halimat

Piątek

11.00-15.00

lek. Korobkiewicz Marek

Poradnia Preluksacyjna

Godziny Przyjęć:

  Poniedziałek 8.00-14.00 lek. Staranowicz Remigiusz

Wtorek

12.30-15.00

lek. Staranowicz Remigiusz

Czwartek

11.00-18.00

lek. Turowicz Sergiusz

Gabinet nr 6

Poradnia Pulmonologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

14.00-18.00

lek. Florczyk Elżbieta

Czwartek

09.30-13.30

lek. Nowacka- Ejsmont Joanna

Piątek

10.00-15.00

lek. med. Cichanowicz Waldemar

 

Poradnia Reumatologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek 11.00-15.00 lek. Stefańska Magdalena

Wtorek

10.00-15.00

lek. Dębska Katarzyna

Czwartek

10.00-18.00

lek. Stefańska Magdalena

Poradnia Urologiczna

Godziny Przyjęć:

Poniedziałek

07.30-11.00

lek. Pol Krzysztof

Wtorek

7.30-11.00 11.00-18.00

rotacja lek. Murawski Oskar

Środa

7.30-15.00

lek. Golców-Grabińska Bogusława

Czwartek

7.30-15.00

lek. Karwowska-Bordzio Beata

Piątek

7.30-11.00

11.00-15.00

lek. Sadowski Grzegorz

lek. Wołyniec Paweł