Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań uczestnikom projektu pn. ?Zrób kolonoskopię w trosce o siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim? (nr WND+RPPD.02.05.00-20-0017/18).

Ogłoszenie o konkursiePobierz Szczegółowe warunki konkursuPobierz OfertaPobierz Oświadczenie oferentaPobierz UmowaPobierz Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofertPobierz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia usług lekarskich w godzinach ordynacji lekarskiej i po godzinach ordynacji lekarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Dziecięcej.

1. Ogłoszenie- Pobierz 2. Szczegółowe warunki konkursu-Pobierz 3. Załącznik nr 1 - oferta- Pobierz 4. Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta- Pobierz 5. Załącznik nr 3 - umowa- Pobierz Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu- Pobierz