Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

-- Tytuł projektu Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego   Nr projektu WND-RPPD.02.05.00-20-0009/17 Całkowita wartość  projektu   12  215 779,22 zł   Współfinansowanie UE 11 602 369,99 zł (94,98 % kosztów kwalifikowanych)...