Kompleksowa obsługa bankowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z otwarciem odnawialnej linii kredytowej w rachunku bieżącym o wysokości 3 000 000,00 zł na okres 24 miesięcy

Zapytanie-cenowe-do-umieszczeniaPobierz Opis-przedmiotu-zamowienia-zalacznik-nr1-do-zapytania-cenowegoPobierz Oswiadczenie-Zalacznik-nr-2-do-zapytaniaPobierz Istotne-postanowienia-zalacznik-nr-3-do-zapytaniaPobierz Ofertę cenową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym...

czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. : Zakup i dostawa stabilizatora klamrowego do stabilizacji urazów obręczy biodrowej ( KLAMRA C) w ramach projektu pn. : Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego? dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska ? Białoruś ? Ukraina 2014-2020

Szczegółowy zakres zamówienia wraz z podaniem ilości i parametrów technicznych znajdziecie Państwo w załączniku ?oferta cenowa? , natomiast warunki prawne oraz warunki zapłaty  znajdziecie Państwo w załączniki ? umowa -wzór? Ofertę cenową należy dostarczyć w...

czytaj dalej

Zamówienie na ?Usługę przygotowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. ?Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego? nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020?

Zadanie zostało podzielone na 3 części, wykonawcy mogą składać ofertę na każdą z nich oddzielnie bądź łącznie na wszystkie. Warunkiem przystąpienia do zamówienia jest spełnienie warunków stawianych w załączniku nr 1 pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Termin...

czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na zadanie : ?Zakup i dostawa sterylnych poszew na poduszki i kołdry na potrzeby rozprzestrzeniania się choroby COVID ? 19.? Zakup sfinansowany w ramach projektu ?Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego? dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 / formularz ofertowy Zakup realizowany na podstawie art. 46C Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2020.0.1845 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. Termin składania ofert (...

czytaj dalej

Zapraszamy do składania ofert na zadanie : ? Sprzedaż i dostawa pomp infuzyjnych na potrzeby walki z chorobą COVID ? 19. Zakup sfinansowany w ramach projektu ?Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego? dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zakup realizowany na podstawie art. 46C Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2020.0.1845 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. Termin składania ofert ( załącznik nr 1 ) 30.07.2021 r godzina : 12:00 Forma przekazania oferty...

czytaj dalej