Zakup urządzeń i przyrządów do infuzji na potrzeby Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ w ramach projektu nr.: LT-PL-5R-349 pn.: “Bezpieczne dializy bez granic” dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert na :„Zakup urządzeń i przyrządów do infuzji na potrzeby Oddziału Nefrologii ze Stacją Dializ w ramach projektu nr.: LT-PL-5R-349 pn.: "Bezpieczne dializy bez granic" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata...

czytaj dalej

Przygotowanie i przeprowadzenie 3-poziomowego szkolenia administrowania serwerami w jednostkach ochrony zdrowia dla 4-osobowej grupy specjalistów IT (każdy poziom – 5 dni szkolenia) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

zapytanie cenowe 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 4 - wykaz osób 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 5 - istotne...

czytaj dalej

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pt. „Współpraca na rzecz ochrony danych wrażliwych: nowe wyzwania – nowoczesne rozwiązania” nr LT-PL-3R-225, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020

załącznik nr 1 - wzór oferty 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych 29.01.2020- Pobierz załącznik nr 4 - wykaz osób 29.01.2020- Pobierz załącznik nr...

czytaj dalej

Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na:

Przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienie 1000 pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę i skierowanie ich na badania densytometrem kości Przeprowadzeniu badań densytometrem kości dla 1000 pacjentów wraz z opisem wyników badania i udzieleniem konsultacji...

czytaj dalej