ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wykonanie usług serwisowych i konserwacji 16 (słownie: szesnaście) sztuk dźwigów będących w zasobach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach  zgodnie z załącznikiem nr 2, na  okres 1 roku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr...

czytaj dalej

Wyłonienie wykonawcy celem opracowania dokumentów będących wynikiem prac Transgranicznej Rady ds. Walki z Osteoporozą w ramach projektu pn.: „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko- białoruskiego”, w tym:

Wspólnej polsko-białoruskiej ankiety oceny ryzyka osteoporozy Treści poradnika „Osteoporoza  to nie wyrok” Wspólnych polsko-białoruskich standardów postępowania medycznego: w diagnostyce osteoporozy oraz w przypadku złamania niskoenergetycznego   Dopuszcza się...

czytaj dalej

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Oddziałów SzW w Suwałkach w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0046/18 „Zdrowe matka i dziecko – poprawa jakości opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii i innych dziedzin medycznych gdzie występuje leczenie dzieci”

Odpowiedzi na zapytania Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zapytanie cenowe doc- Pobierz zapytanie cenowe PDF- Pobierz Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy- Pobierz załącznik nr 3 - parametry techniczne- Pobierz załącznik nr 4 -...

czytaj dalej