ABC Pacjenta

Informacje

Przyjęcie do szpitala

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowania na leczenie szpitalne, wystawionego przez lekarza zgodnie z wcześniejszym wpisem pacjenta na listę oczekujących. W nagłych przypadkach, pacjenci przyjmowani są bez skierowania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez całą dobę.
Więcej ..

Cennik świadczeń medycznych

Informacja o cenniku świadczeń medycznych – usługi rozliczane są według konkretnej procedury z Katalogu NFZ i jej wyceny punktowej.
Więcej ..

Ochrona Danych Osobowych

Informacja Administratora Danych Osobowych
Więcej ..

Edukacja żywieniowa dla cukrzyców

Regulamin odwiedzin

Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. Należy zastosować się do zasad określonych w regulaminie dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy. Wszelkie wątpliwości warto konsultować z personelem medycznym
Więcej ..

Procedura udostępnienia dokumentacji

Zarządzenie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w sprawie wprowadzenia procedury udostępniania dokumentacji medycznej i udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta
Więcej ..

Diagnostyka

Informacje dotyczące zasad przygotowania się do poszczególnych badań diagnostycznych i laboratoryjnych.

Więcej…

ANKIETA po pobycie w szpitalu

l

Regulamin depozytu

Szpital prowadzi na rzecz pacjentów depozyt rzeczy wartościowych. W regulaminie określono zasady prowadzenia, przyjmowania i wydawania depozytu rzeczy wartościowych pacjenta w Szpitalu, sposób zabezpieczenia przedmiotów oddanych do depozytu, zasady przechowywania osobistych rzeczy pacjenta w Magazynie Rzeczy Chorych Szpitala
Więcej ..

n

Procedura udostępnienia dokumentacji w celach naukowych

Zarządzenie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w sprawie zasad udostępniania dokumentacji medycznej w celach naukowych
Więcej ..

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Więcej

Dodatkowe informacje organizacyjne dla pacjentów