Ogłoszenie o zamówieniu 22.04.2020r.- Pobierz

Odpowiedzi na zapytania 29.04.2020- Pobierz

Załącznik nr 3 zmieniony 29.04.2020- Pobierz

UWAGA NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Aktualne terminy

Termin składania ofert                                       07/05/2020r.        godz. 9.00

Termin otwarcia ofert                                         07/05/2020r.        godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert 11.05.2020- Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2020- Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 19.05.2020- Pobierz