Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Podlaskiego z budżetu województwa podlaskiego na rok 2021 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach rozpoczął realizację kolejnego etapu – niezwykle istotnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60 do wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej – etap II, część 1”. Uzyskane wsparcie pozwoli zapewnić zgodność szpitalnej infrastruktury z wymogami ochrony przeciwpożarowej, co ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Szpitala oraz bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu.