1. Przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienie 1000 pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę i skierowanie ich na badania densytometrem kości
  2. Przeprowadzeniu badań densytometrem kości dla 1000 pacjentów wraz z opisem wyników badania i udzieleniem konsultacji lekarskiej

w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 pn. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020;

 

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w poniższym linku prosimy o zapoznanie się.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1228512