Zadanie zostało podzielone na 3 części, wykonawcy mogą składać ofertę na każdą z nich oddzielnie bądź łącznie na wszystkie.

Warunkiem przystąpienia do zamówienia jest spełnienie warunków stawianych w załączniku nr 1 pn. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert : 10.08.2021r do godz. 9:00

Sposób złożenia oferty : Wypełniony załącznik nr 3 należy dostarczyć :

  • Osobiście na adres Dział Zamówień Publicznych pokój nr 6 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60,16-400 Suwałki
  • Wysłać na e-maila e.krzywicka@szpital.suwalki.pl
  • Wysłać pocztą tradycyjną na adres Dział Zamówień Publicznych pokój nr 6 Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60,16-400 Suwałki

Tel kontaktowy: Magdalena Żybura 87 562 95 32

Zamawiający informuje iż badanie spełnienia warunków udziału będzie wykonywał tylko w stosunku do najkorzystniejszej oferty nie podlegającej wykluczeniu ani odrzuceniu.