Szczegółowy zakres zamówienia wraz z podaniem ilości i parametrów technicznych znajdziecie Państwo w załączniku ?oferta cenowa? , natomiast warunki prawne oraz warunki zapłaty  znajdziecie Państwo w załączniki ? umowa -wzór?

Ofertę cenową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 03.09.2021r do godziny 10:00w trzech dowolnych formach:

  1. Przesłać na adres Szpitala ( Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki) Dział Zamówień i Inwestycji ,
  2.  przynieść osobiście pokój nr 6  Administracja adres j.w
  3. Dostarczyć za pomocą poczty elektronicznej na adres e.krzywicka@szpital.suwalki.pl

Tel kontaktowy: Edyta Krzywicka tel. 87 562 94 37

Z poważaniem

Edyta Krzywicka

Kierownik Działu Zamówień i Inwestycji

Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

tel. 87 562 94 37

tel. kom. 504 118 873

UAWAGA!!!

OFERTA CENOWA ZOSTAŁA ZMODYFIKOWANA!!!  Z dniem 03.09.2021r!!! Proszę o zapoznanie się i składanie ofert

W związku z uzupełnieniem wzoru oferty cenowej termin złożenia oferty zostaje przesunięty do 07.09.2021r do godziny 10:00,reszta zapisów pozostaje bez zmian!!