Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 / formularz ofertowy

Zakup realizowany na podstawie art. 46C Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2020.0.1845 t.j. – Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

Termin składania ofert ( załącznik nr 1 ) 30.07.2021 r godzina : 12:00

Forma przekazania oferty cenowej  :

  1. Należy  uzupełniony załącznik nr 1 przesłać na adres e.krzywicka@szpital.suwalki.pl bądź:
  2. Przesłać na adres Dział Zamówień i Inwestycji -Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 , 16-400 Suwałki
  3. Bądź dostarczyć osobiście na adres Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60 , 16-400 Suwałki ? Dział Zamówień i Inwestycji pokój nr 6

Termin realizacji : do 13.08.2021r.

Termin zapłaty: 30 dni od dostarczenia dla Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat i  podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Tel kontaktowy : Edyta Krzywicka  87 562 94 37