Zaproszenie do składania ofert na:

Przeprowadzenie 1 jednodniowego szkolenia dla 8 osób z zastosowania lasera holmowego w leczeniu chorób układu moczowego w ramach projektu nr LT-PL-5R-349 pn. „BEZPIECZNE DIALIZY BEZ GRANIC” dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.

Termin składania ofert  do 11.02.2022. do godz. 10:00 (szczegóły zamówienia w treści załącznika nr 1 do oferty)

Adres wysyłki oferty bądź osobistego dostarczenia  Sekretariat Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki lub elektronicznie na e-mail. a.kondracka@szpital.suwalki.pl

Osoba do kontaktu Anna Kondracka tel. 87 562-95-32, e-mail. a.kondracka@szpital.suwalki.pl