Dekra.png
Jesteś tutaj: Strona głównaNeurologia

Neurologia z Pododdziałem Udarowym

p.o. Ordynatora

lek. Bożena Kot - specjalista neurolog

Lekarze

lek. Krystyna Król-Jańczuk - specjalista neurolog

 

lek. Henryka Lejmel - specjalista neurolog

 

lek. Beata Przystawik - specjalista neurolog

 

lek. Elżbieta Szoka-Łukaszewicz - specjalista neurolog

 

lek. Wilczewska Renata - specjalista neurologii (lekarz pełniący dyżury)

 

lek. Kolemko-Mielniczek Joanna - w trakcie specjalizacji z neurologi (lekarz pełniący dyżury)

 

lek. Olga Aniszewska - rezydent, w trakcie specjalizacji z neurologi

Piel. Oddziałowa

p.o. mgr pielęgniarstwa Katarzyna Klof

Telefony:

 

Ordynator

87 56 29 407

Lekarze

87 56 29 404

Piel. Oddziałowa

87 56 29 401

Punkt Pielęgniarski

87 56 29 403

Statystyk medyczny 87 56 29 401

Liczba łóżek

36

 Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

  • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
  • skierowanie do szpitala,
  • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
  • informacje o przyjmowanych lekach,
  • środki higieny osobistej,
  • niezbędne przybory osobiste
  • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

 

Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z następującymi schorzeniami układu nerwowego:
•    choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu)
•    choroby demielinizacyjne np.: stwardnienie rozsiane, bóle i zawroty głowy
•    choroba obwodowa układu nerwowego
•    padaczka i inne stany drgawkowe
•    choroby neurozwyrodnieniowe
•    choroby nowotworowe OUN
•    choroby mięśni i połączeń nerwowo-mięśniowych

W pododdziale udarowym prowadzone jest kompleksowe leczenie pacjentów po udarach mózgowych.

Do góry