Pełnomocnik Praw Pacjenta

lek. Józef Wołyniec

w sprawach skarg przyjmuje we wtorki i piątki w godz. 11.00 – 13.00 (niski parter)

tel. 087 56-29-573

j.wolyniec@szpital.suwalki.pl