Zapraszamy do składania ofert na sprzedaż sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby doposażenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach zadania współfinansowanego z Budżetu Gminy Suwałki.

Oferty wypełnione w języku polskim ( Załącznik nr 1 ) należy złożyć do 14.07.2022r do godz. 09:00  w dowolnych trzech formach tj. : Dostarczenie osobiście do Pokoju nr 6 znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach...

czytaj dalej