Rejestracja telefoniczna do poradni odbywa się w godz. 08:00 – 14:00 pod numerami telefonów:


87 56 29 486 Por. Diabetologiczna
87 56 29 445 Por. Ortopedyczno-urazowa Por. Gastroenterologiczna, Por. Hematologiczna


87 5629 490 oraz 87 5629 421 wew. 1Pozostałe poradnie