Zasady przyjęć do Poradni:

Pacjent zgłaszając się do poradni powinien mieć ze sobą:

 • skierowanie
 • jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość i numer PESEL – dowód osobisty / paszport / prawo jazdy;

Pacjent zgłaszając się do poradni na wizytę kontrolną po pobycie w Szpitalu powinien mieć ze sobą:

 • kartę informacyjną z oddziału
 • jeden z dokumentów potwierdzających tożsamość i numer PESEL – dowód osobisty / paszport / prawo jazdy;

Podczas rejestracji pacjenta, będzie weryfikowane prawo do udzielenia bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).
Jeżeli system eWUŚ nie potwierdzi uprawnień, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, trzeba je potwierdzić poprzez:

 • przedstawienie aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, jak: druk ZUS RMUA, dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenia z ZUS i KRUS, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta lub rencisty;
 • złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń (druk udostępniany przez szpital).

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych jest ważny 30 dni od:

 • daty wystawienia zaświadczenia z ZUS i KRUS;
 • daty opłacenia składki (druki ZUS RMUA, dowody opłacenia składki);

UWAGA!
Brak potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Poradnie do których nie potrzebne jest skierowanie to:

 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Od 01.01.2015 wymagane jest skierowanie do poradni okulistycznej i dermatologicznej.

Ponadto z porad specjalistów bez skierowania korzystać mogą:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i osoby represjonowane,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ