I. DEKLARACJA WYBORU

Pacjent w celu uzyskania świadczenia zdrowotnego w ramach PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ powinien dokonać wyboru i złożyć deklarację, przy czym nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni.

 

Wybór lekarza POZ lub pielęgniarki POZ lub położnej POZ pacjent potwierdza oświadczeniem woli, zwanym dalej „deklaracją wyboru” (pobierz deklaracje). Wyboru dokonuje pacjent w swoim imieniu. W imieniu innej osoby deklarację mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni pełnoletnich dzieci bądź innych osób, dla których został ustanowiony opiekun.

 

Sposób złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru:

→ w postaci papierowej;

→ w postaci elektronicznej złożonym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

→ za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta ( e-deklaracje) , o którym mowa w art. 7a ust. 1 punkt 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555 z późn. zm. ).

 

Zachęcamy do założenia Internetowego Konta Pacjenta ( IKP), dzięki któremu w jednym miejscu będą mieli Państwo m.in. dostęp i informacje o e- receptach, e-skierowaniach, e-zleceniach i e- zwolnieniach.  (pobierz instrukcję IKP)

 II. W JAKI SPOSÓB ZAPISAĆ SIĘ NA WIZYTĘ DO LEKARZA RODZINNEGO?

a) Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą zapisać się osobiście, telefonicznie ( 87 56 29 579), za pośrednictwem osoby trzeciej. Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8’00 ÷ 18’00.

b) Placówka zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zapewnia dostęp do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy. Wizyta  odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy lekarza.
Jedynym kryterium, które uzasadnia wizytę lekarskiej w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. Lekarz rodzinny, decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia.

c) Świadczenia lekarza POZ realizowane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych (na miejscu w poradni), a w uzasadnionych przypadkach także w domu pacjenta. (pobierz zasady udzielania wizyt lekarskich w domu pacjenta)

d) Pacjent ma również możliwość skorzystania z teleporady (pobierz zasady udzielania teleporad)

 

III. UWAGA!

  • W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub nagłego zachorowania, z wyłączeniem sytuacji zagrażających życiu, pacjent może się zgłosić do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 18’00 do 8’00 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy ( Szpitalna 60, tel. 87 56 29 579, wejście główne Szpitala). NIŚOZ udziela pomocy lekarskiej poza godzinami pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.  Obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, jakie wynikają wyłącznie z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
  • W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ( np. napad drgawek, nagły silny ból brzucha, krwawienie z przewodu pokarmowego, silne krwawienie z dróg rodnych lub dróg moczowych, uraz lub zatrucie) zgłoś się na SOR ( ul. Szpitalna 60, wejście od podjazdu karetek).

Sprawdź kiedy zgłosić się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)?,

  • Teleplatforma pierwszego kontaktu (TPK) dostępna poza godzinami pracy POZ:

 

– od poniedziałku do piątku  w godz. 18’00 ÷ 8’00

– w dni ustawowo wolne od pracy w godz. 8’00 ÷ 8’00

 

Uruchomiona przez NFZ teleplatforma działa na podobnych zasadach co nocna i świąteczna opieka zdrowotna, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Zadzwoń ( tel. 800 137 200 ), jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ