Centralny Blok Operacyjny
Dzięki doskonale wyposażonemu blokowi operacyjnemu, kompleksowej opiece pooperacyjnej i wysoko wykwalifikowanej kadrze w Szpitalu Wojewódzkim wykonuje się specjalistyczne operacje, niedostępne w innych szpitalach tutejszego regionu
Zobacz oddzial
Chirurgia Dziecięca
Zadania Oddziału to leczenie operacyjne i zachowawcze schorzeń chirurgicznych i urazów dzieci do 18 roku życia. Leczone w oddziale schorzenia to m.in. :

 

 • wady rozwojowe typu przepukliny pachwinowe, przepukliny pępkowe, wady jelit,
 • stany zapalne: przewodu pokarmowego – zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby ropne tkanek miękkich, kości i inne,
 • schorzenia moszny i jąder ,
 • urazy czaszkowo-mózgowe,
 • urazy narządów wewnętrznych,
 • urazy narządu ruchu,
 • zranienia (z uszkodzeniem ścięgien, nerwów, naczyń),
 • oparzenia (leczenie zachowawcze, przeszczepy skóry),
 • blizny po oparzeniowe i pourazowe,
 • nowotwory łagodne (znamiona, torbiele, guzki),
 • krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • niedrożności przewodu pokarmowego.
Zobacz oddzial
Chirurgia Ogólna z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej

Oddział chirurgii ogólnej prowadzi leczenie zachowawcze i operacyjne. Leczenie operacyjne wykonywane jest metodą otwartą i z użyciem laparoskopii. Zabiegi laparoskopowe idą w kierunku chirurgii małoinwazyjnej. Metoda ta polega na wykorzystaniu kamery i zestawu narzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych w jamach ciała bez konieczności rozległego nacinania powłok. Metodą tą wykonywane są standardowo operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego, ale również w wybranych przypadkach operacje zapalenia wyrostka, pękniętych wrzodów, laparoskopie zwiadowcze, gastrostomię. W latach 2010-2011 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak również i zaplecza oddziału: pomieszczeń technicznych, socjalnych, zabiegowych. W ramach inwestycji oddział został również doposażony w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczna itp.

 

Zobacz oddzial
Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Odcinkiem Diabetologii
W oddziale chorób wewnętrznych hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami układu gruczołów wydzielania wewnętrznego, chorób przewodu pokarmowego i inne. Oddział diagnozuje choroby nowotworowe. Ma możliwość wykonywania m.in. biopsji tarczycy, gastroskopii i kolonoskopii.
Ze względu na epidemiczny wzrost zachorowań na cukrzycę Oddział wyszedł naprzeciw potrzebom i prowadzi zarówno leczenie jak i edukację diabetologiczną. Pacjenci w tej dziedzinie edukowani są przez wyspecjalizowany personel pielęgniarski. Obserwowane aktualnie wydłużenie życia człowieka powoduje wzrost populacji ludzi w wieku podeszłym, a co za tym idzie zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia medyczne z zakresu chorób wewnętrznych.
Oddział dysponuje 35 łóżkami szpitalnymi. Liczba leczonych pacjentów w oddziale w roku 2015 kształtowała się na poziomie 2085 osób. Liczba osobodni wyniosła 7660. Średnia długość pobytu w dniach to 3,67 dnia, zaś średnie wykorzystanie łóżek wyniosło 59,96%.
Wśród kadry Oddziału Wewnętrznego pracują: 3 lekarz specjalistów z chorób wewnętrznych i gastroenterologii, 2 specjalista chorób wewnętrznych, 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych i diabetologii oraz 3 rezydentów w trakcie specjalizacji.
Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego i cukrzycy.

 

Zobacz oddzial
Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
Oddział prowadzi usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorych internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz diagnostyki i leczenia schorzeń endokrynologicznych.
Oddział prowadzi nieinwazyjną diagnostykę chorób układu krążenia.

 

Zobacz oddzial
Chorób Zakaźnych

Oddział znajduje się w oddzielnym pawilonie Szpitala Specjalistycznego, usytuowany jest na parterze. Lokalizacja w budynku z własnym wejściem izbą przyjęć oraz poradnią co umożliwia izolację chorych zakaźnie.
W Oddziale diagnozowane są i leczone ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby zapalenia żołądka, zapalenia jelita grubego, marskość wątroby, borelioza, róża, ospa wietrzna, półpasiec, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wśród udzielanych procedur medycznych można wyróżnić: rektoskopię, nakłucia lędźwiowe, programów lekowych przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby.
Oddział realizuje świadczenia na bazie 17 łóżek.

Zobacz oddział
Dermatologia
Do zadań Oddziału Dermatologicznego należy w szczególności:

 

 • diagnostyka i leczenie pacjentów w zakresie  chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową,
 • świadczenie usług konsultacyjnych w zakresie reprezentowanej specjalności na rzecz innych oddziałów reprezentowanej specjalności,
 • fototerapia wybranych dermatoz
 • usuwanie znamion i zmian skórnych metodą krioterapii.
Zobacz oddział
Ginekologia, Patologia Ciąży i Położnictwo

Oddział prowadzi porody fizjologiczne i patologiczne – także w ramach porodów rodzinnych, wykorzystując szeroki wachlarz zabiegów położniczych. W zakresie patologii wczesnej i późnej ciąży prowadzone są ciąże powikłane. Zajmuje się monitoringiem ciąży (KTG, USG) pacjentek w ramach konsultacji. Oddział leczy zachowawczo wszystkie choroby kobiece. Świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą tradycyjną i endoskopową w leczeniu chorób ginekologiczno – położniczych. Najczęstszymi jednostkami chorobowymi są poronienia oraz nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.

 

Zobacz oddział
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy aparaturę, sprzęt medyczny i diagnostyczny. Składa się ze zmodernizowanych nowoczesnych pomieszczeń w pododdziale znajdują się 4 sale oddzielone od siebie oraz wyodrębnione 2 izolatki. Na oddziale znajduje się jedna sala , na której jest 5 stanowisk oraz sala wyodrębniona jako izolatka. W latach 2010-2011-2012 został przeprowadzony gruntowny remont oddziału, który obejmował zarówno remont sali pacjentów, jak również zaplecza oddziału: pomieszczeń technicznych, socjalnych, zabiegowych.

 

Zobacz oddział
Laryngologii
Oddział laryngologiczny zajmuje się leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń uszu, nosa, gardła oddechowych krtani, górnych dróg oddechowych oraz głowy i szyi.
Zobacz oddział
Nefrologia ze Stacją Dializ
Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

 • diagnostyki ostrych i przewlekłych chorób nerek takich jak: kłębuszkowe zapalenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, wielotorbielowatość nerek, nadciśnienie naczyniowo-nerkowe,
 • zakażenia układu moczowego,
 • diagnostyka kamicy moczowej oraz wrodzonych wad nerek.
  Prowadzi również :
 • przygotowanie do leczenia nerkozastępczego (m.in. tymczasowy dostęp naczyniowy),
 • leczenie chorób wikłających,
 • przewlekłą niewydolność nerek oraz zaburzeń wieloelektrolitowych,
 • wstępną kwalifikację do przeszczepienia nerki,
 • leczenie chorych z przeszczepioną nerką.
Zobacz oddział
Neonatologia
Oddział noworodkowy o II poziomie referencyjnym sprawuje opiekę medyczną nad noworodkami i wcześniakami. Profil medyczny obejmuje wcześniactwo, dystrofię, choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia, leczenie żółtaczki okresu noworodkowego, konfliktów serologicznych i innych chorób.
Zobacz oddział
Neurologia z Pododdziałem Udarowym
Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych z następującymi schorzeniami układu nerwowego:

 • choroby naczyniowe ośrodkowego układu nerwowego (udar mózgu)
 • choroby demielinizacyjne np.: stwardnienie rozsiane, bóle i zawroty głowy
 • choroba obwodowa układu nerwowego
 • padaczka i inne stany drgawkowe
 • choroby neurozwyrodnieniowe
 • choroby nowotworowe OUN
 • choroby mięśni i połączeń nerwowo-mięśniowych
Zobacz oddział
Onkologia Kliniczna i Hematologia
W oddziale świadczone są następujące usługi:

 

 • chemioterapia guzów litych i nowotworów hematologicznych
 • diagnostyka i leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi i układu krwiotwórczego
 • leczenie powikłań chemioterapii i radioterapii
 • diagnostyka onkologiczna wybranych przypadków klinicznych
 • hospitalizacje celem oceny skuteczności i ewentualnej modyfikacji leczenia
 • leczenie onkologicznych i hematologicznych stanów nagłych
 • hospitalizacje związane z przetoczeniami składników krwi
 • prowadzenie trudnych przypadków wymagających opieki paliatywnej
 • konsultacje hematologiczne i onkologiczne w innych oddziałach szpitala, w tym kwalifikacje do chemioterapii w oddziale pulmonologicznym
Zobacz oddział
Ortopedyczno-Urazowy
Charakterystyka usług

 

W oddziale realizuje się następujące usługi:

 •  z zakresu ortopedii: protezoplastyka stawu biodrowego, leczenie zniekształceń stóp i rąk, steotomie korekcyjne, leczenie stawów rzekomych, zespołów uciskowych nerwów obwodowych
 • z zakresu traumatologii: stabilizacja złamań kości długich, chirurgiczne opracowanie ran i uszkodzeń wielotkankowych, artroskopowe leczenie urazów i chorób kolana
 • w zakresie neurochirurgii współpraca : dyskopatie kręgosłupa szyjne, kręgosłupa lędźwiowe, dyskopatie kręgosłupa włącznie zez stabilizacją międzytrzonową
 • z zakresu rehabilitacji : Kinezyterapia  (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, w odciążeniu , czynne wolne, czynne wolne z oporem, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pionizacja, nauka poruszania się, ćwiczenia równoważne Fizykoterapia, masaż, masaż całkowity, jonoforeza, elektrostymulacja mięśni odnerwionych, prądy diadynamiczne, naświetlanie promieniami podczerwonymi(sollux), naświetlanie promieniami podczerwonymi (infrarouge).
Zobacz oddział
Pediatria
Charakterystyka Świadczonych Usług:

Oddział świadczy usługi w zakresie pediatrii ogólnej. Diagnozowane są tu dzieci do osiemnastego roku życia. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu chorób układu oddechowego, moczowego, pokarmowego i krwiotwórczego oraz zaburzeń układu nerwowego. W Oddziale wykonuje się badania w celu diagnostyki refluksu żołądkowo-przełykowego, spirometrię do diagnostyki chorób układu oddechowego, EKG noworodkom i niemowlętom.

Zobacz oddział
Pulmonologia
Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego, w szczególności nowotworów, chorób zapalnych i chorób płuc. W oddziale prowadzone są badania bronchoskopowe i spirometryczne, leczenie inhalacyjne.

Zobacz oddział
Reumatologia z Pododdziałem Dermatologii i Geriatrii
Charakterystyka Świadczonych Usług:

 

Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń reumatycznych kości i stawów w tym : łuszczycowe zapalenia stawów, inne układowe choroby tkanki łącznej, dna moczanowa, choroba zwyrodnieniowa stawów, prowadzenie terapii biologicznej w przypadkach  reumatoidalnego zwyrodnienia stawów oraz leczeniem chorób występujących u ludzi starszych, uśmierzaniem objawów somatycznych, wsparciem psychicznym, edukacją rodziny i opiekunów.

Zobacz oddział
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Charakterystyka Świadczonych Usług:

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest szybka diagnostyka stanu zagrożenia oraz wdrażane leczenie mające na celu ograniczenie skutków wywołanych przyczyną zewnętrzną lub wewnętrzną, która do tego stanu doprowadziła.

 

Zobacz oddział
Urologia
Charakterystyka Świadczonych Usług:

W oddziale dokonywana jest diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz zabiegowe schorzeń układu moczowego. Wykonywany jest pełnoprofilowy zakres operacji urologicznych, Leczenie operacyjne, zachowawcze oraz diagnostyka schorzeń układu moczowo-płciowego.

 

Zobacz oddział
Pracownia Psychologii Klinicznej

 

Koordynator

mgr Danuta Jakubowska – Specjalista Psychologii Klinicznej, Podspecjalność- dzieci i młodzież
tel. (87) 562-92-51
 mgr Klaudia Harkiewicz – psycholog
tel. (87) 562-94-82
 mgr Marlena Andruczyk – psycholog
tel. (87) 562-95-20
 mgr Ewa Kujawska – pracownik socjalny
Paulia Baranowska – pracownik socjalny
tel. (87) 562-94-36
 

Pracownia Psychologii Klinicznej mieści się na VI piętrze

 

ZGŁOSZENIA PACJENTÓW PROSIMY KIEROWAĆ
POD NUMER TELEFONU:  (87) 562-92-51

Działalność pracowni na terenie szpitala obejmuje:

 • konsultacje psychologiczne dla pacjentów hospitalizowanych w Oddziałach Szpitalnych, w zależności od potrzeb pacjentów i zaleceń lekarza;
 • opieka psychologiczna dla pacjentów oraz ich rodzin w przypadku ciężkiej, nieuleczalnej choroby, w tym nowotworowej oraz w przypadku zgonu pacjenta;
 • sprawy socjalne pacjentów hospitalizowanych – pracownik socjalny zgłoszenia pod numer telefonu lub bezpośrednio (Gabinet nr 1-Teren Przychodni Specjalistycznych).

 

Warunkiem przyjęcia pacjenta na konsultację jest jego wcześniejsze zgłoszenie przez lekarza prowadzącego.

 

Oddział Okulistyczny
Lekarz Koordynującylek. Izabela Radowska specjalista w dziedzinie okulistyki
  
Lekarze Rezydencilek. Monika Błażewicz- Drażba lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki
 lek. Monika Grajewska lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki
 lek. Agnieszka Marcińczyk- Orbik lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki
 lek. Szymon Woroniecki lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji w dziedzinie okulistyki
 lek. Chamerska Marta
 lek. Danieluk Stanisław
 lek. Kuczyńska-Rokita Małgorzata
 lek. Kuklo Patrycja
 lek. Rakowski Grzegorz
 lek. Zawistowska Joanna
Piel. KoordynującaEwa Jankowska
Telefony: 
Lekarze87 56 29 552
Piel. Koordynująca87 56 29 375
Punkt Pielęgniarski87 56 29 468
Sekretariat/fax87 56 29 375
Liczba łóżek6

 

Co pacjent powinien mieć ze sobą przy przyjęciu

 • dokument tożsamości potwierdzający numer PESEL
 • skierowanie do szpitala,
 • wcześniejszą dokumentację medyczną i wyniki badań,
 • informacje o przyjmowanych lekach,
 • środki higieny osobistej,
 • niezbędne przybory osobiste
 • kapcie antypoślizgowe, pidżamę, szlafrok.

 

Do zadań Oddziału Okulistycznego należy w szczególności:

 

Zabiegi Operacyjne :

 • usunięcie zaćmy
 • odwarstwienie siatkówki
 • leczenie otworu w plamce
 • usunięcie błony nasiatkówkowej
 • operacje zeza
 • zabiegi przeciwjaskrowe
 • usuwanie nowotworów aparatu chłonnego oka
 • wycięcie skrzydlika, brodawek, gradówek, guzów,kępek żółtych
 • zabiegi podwijania i odwijania powiek
 • korekcja opadniętych powiek
 • korekcja niedomykalności powiek
 • leczenie zwyrodnienia plamki oraz obrzęku cukrzycowego w ramach programów lekowych

 

Zabiegi nieoperacyjne z użyciem lasera:

 • leczenie zaćmy wtórnej (kapsulotomia NdYag )przedniego odcinka gałki ocznej
 • irydotomia laserowa
 • laseroterapia przeciwjaskrowa ( SLT)
 • laseroterapia siatkówki

 

Diagnostyka siatkówki oka (badanie OCT):

 • siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego
 • przedniego odcinka
 • kąta przesączania
 • angio OCT
 • inne badania diagnostyczne
 • angiografia fluoresceinowa
 • USG

 

Ta strona używa plików Cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Cookies.
Polityka Cookies   
AKCEPTUJĘ